<
actueel / nieuws

Toekomstig cultuurbeleid en de creatieve industrie

02 juli 2015

Woensdag 24 juni is de uitgangspuntenbrief van minister Bussemaker voor de cultuurplanperiode 2017-2020 in de Tweede Kamer besproken. Met een extra investering van 18 miljoen euro in de culturele sector beoogt de minister meer ruimte aan kunstenaars en culturele instellingen te geven voor innovatie, samenwerking en ontwikkeling van jonge talenten.

In de beleidsbrief komt de creatieve industrie niet uitvoerig aan bod. In het najaar komt er een aparte brief van OCW, gericht aan de Tweede Kamer, waarin de visie op de creatieve industrie breder wordt beschreven en de positionering ten opzichte van andere sectoren aandacht krijgt. Aanleiding voor deze beleidsbrief is het advies van de Raad van Cultuur en de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie, dat dit voorjaar is verschenen. Bovendien krijgt de ondersteuning van de sector bij internationale ambities een vervolg in een aparte beleidsbrief voor Internationalisering.

Beleidskader
Later dit jaar zal de minister de uitgangspunten van de verschillende beleidsbrieven vertalen in een beleidskader voor het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Dit geeft kaders aan voor het subsidiehuis en het programmahuis voor de periode 2017-2020. De volgende veranderingen zijn nu al bekend:

er komt een nieuwe subsidieregeling voor festivals, waarvoor extra middelen beschikbaar zijn;
er komt een nieuwe regeling voor vierjarige subsidies;
het belang van tijdschriften voor debat en reflectie wordt onderkend en deze kunnen met ingang van 2017 worden gesubsidieerd;
het architectuurbeleid van OCW en IenM wordt gecontinueerd met een nieuwe opzet van programma's.

Internationaliseringsbeleid
De brief over het internationaliseringsbeleid zal gezamenlijk worden opgesteld door het ministerie van OCW en Buitenlandse Zaken, en zal zich richten op het creëren van ondersteuningsmogelijkheden op maat aan internationale ambities van de creatieve industrie. Onder meer door het instrumentarium beter op elkaar te laten aansluiten, samenwerking met andere topsectoren te vergemakkelijken en een gebundelde inzet van de middelen voor culturele, wetenschappelijke en economische diplomatie.

Kijk hier voor de volledige Uitgangspuntenbrief 'Ruimte voor Cultuur'.