<
actueel / nieuws

Totale herinrichting architectuursector

15 juni 2011

In de plannen van staatssecretaris Zijlstra verandert het stelsel van architectuurinstellingen ingrijpend. In de Basisinfrastructuur blijven van de zes instellingen alleen het NAi en het SfA over. Beide instellingen krijgen een multidisciplinair werkterrein, dat behalve architectuur, ook vormgeving, nieuwe media en gaming omvat. Het is nu zaak om in de komende architectuurnota het interdepartementale architectuurbeleid optimaal te regelen. Janny Rodermond, directeur SfA, schrijft over de toekomst van het SfA. Bovendien formuleert zij aandachtspunten voor de nieuwe architectuurnota.

Lees de notitie van Janny Rodermond, directeur SfA – 14 juni 2011

NRC 14 juni
Wij ontvangen reacties op de onjuiste informatie, die gisteren in de NRC stond over de samenstelling van de Basisinfrastructuur van de architectuursector.

In de brief van Zijlstra is te lezen dat in deze sector nog plaats is voor:

Een ondersteunende instelling: de samenvoeging van NAi, Premsela Stichting en Virtueel Platform
Een ontwerpersfonds, dat de werkterreinen architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, vormgeving, nieuwe media en gaming omvat

Citaat
Kamerbrief Zijlstra, Meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid, p. 29:

'Het huidige Stimuleringsfonds voor Architectuur wordt omgevormd tot een Fonds voor de Creatieve Industrie. De budgetten van de Mondriaan Stichting en het Fonds BKVB op het gebied van vormgeving, architectuur en gaming worden hier ondergebracht. Daarnaast worden middelen voor opdrachtgeverschap die nu belegd zijn bij 2 ontwikkelingstellingen overgeheveld naar het fonds. Dit geldt ook voor de huidige budgetten van de 6 ontwikkelinginstellingen op het gebied van nieuwe media, 2 op het gebied van vormgeving en 1 op het gebied van architectuur.'

Lees de gehele brief van Zijlstra

  • downloads