<
actueel / nieuws

Tussen markt en maatschappij: waar staat de architect?

16 december 2009

Het is heel goed te begrijpen dat in deze economisch zware tijden architectenbureaus alle middelen inzetten om opdrachten te verwerven. Maar het is evengoed belangrijk om zich inhoudelijk te positioneren in het stevige debat over de herverdeling van macht tussen markt en maatschappij.

De uitkomsten van dit debat zullen, evenals de economische ontwikkelingen, van invloed zal zijn op de condities voor het maken van architectuur. Voorlopig liggen deze uitkomsten nog niet vast, want de herbezinning op de met enthousiasme ingezette privatisering, is nog volop gaande. Dat zien we in de discussie over het functioneren van de woningmarkt en de publieke ruimte, de inrichting van de zorgsector en in het brede maatschappelijke debat over de kwaliteit van het onderwijs. Juist de gevestigde en ervaren architecten hebben de kennis en het inzicht om hierin zinnige argumenten aan te dragen en het geheugen op te frissen.

Urgentie
Het SfA beschouwt het versterken van de positie van het ontwerp als een van de belangrijkste doelstellingen. In het afgelopen jaar blijkt uit de ingediende subsidieaanvragen dat er een grote dynamiek is, met name bij jonge ontwerpers, die op zoek zijn naar nieuwe strategieën. Ze maken deel uit van de generatie voor wie het benutten van flexibele, open en minder hiërarchisch georganiseerde werkwijzen vanzelfsprekend is. Die dynamiek, gevoed door een gevoel van urgentie om het vak opnieuw uit te vinden, zien we ook terug in het onderzoek dat in opdracht van het SfA verricht wordt naar de stand van zaken in de stedenbouw. In de luwte van de recessie ontwikkelt zich wellicht een andere plannings- ontwerp- en bouwpraktijk. Dat is niet alleen een vraagstuk van herverdeling van macht, maar ook vooral een herbezinning op de cultuur van het maken.