<
actueel / nieuws

Twee nieuwe Lay-outs verschenen

02 oktober 2009

Lay-out 08 over Woonerven en Lay-out 09 Maakbaarheid zijn zojuist verschenen. Beide nummers behandelen actuele onderwerpen in Nederland. Hoe bijvoorbeeld om te gaan met de woonerven uit de jaren zeventig? En zijn ideeën van maakbaarheid van toepassing op stedenbouw?

Naar verwachting zullen toekomstige transformatieopgaven zich in de woonerven afspelen. De studie Woonerven van Willemijn Lofvers, Nynke Jutten en Ivan Nio richt zich niet zozeer op de problemen, maar op de kwaliteiten van het woonerf. Het onderzoek is een pleidooi voor een zorgvuldige aanpak van de woonerfwijken met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit in de woning en de beleving op het woonerf. De foto's van Janine Schrijver geven een goed beeld van een tweetal woonerven.

Maakbaarheid is een project van Crimson Architectural Historians waarin zij onderzoek doen naar het naoorlogse stedelijke landschap in Rotterdam. Hun bottom-up aanpak is een typisch Rotterdamse: geen woorden maar daden. In samenwerking met verschillende lokale partners, stakeholders en ontwerpbureaus zijn voor negen bestaande Rotterdamse locaties concrete ontwerpvoorstellen gemaakt, met het doel deze ook werkelijk te realiseren. De eerste stappen zijn reeds gezet. Het project van Crimson wordt tentoongesteld tijdens de Internationale Architectuur Biënnale in het NAi. Ter gelegenheid hiervan is Maakbaarheid in een speciale Engelstalige editie verschenen. Van 21 tot 25 oktober organiseert het IABR een maakbaarheidsweek. De opinie Crisis? Hoezo? van Janny Rodermond wordt ingezet als discussiestuk voor The Open City Debates. Voor meer informatie over dit programma iabr.nl

Lay-out is een onregelmatige verschijnende krant over recent ontwerpend onderzoek dat met ondersteuning van het fonds tot stand is gekomen.