<
actueel / nieuws

Tweede ronde The Art of Impact van start

31 augustus 2015

Op initiatief van het ministerie van OCW is de tweede ronde van The Art of Impact van start gegaan. The Art of Impact roept kunstenaars (beeldend kunstenaars, schrijvers en dichters, podiumkunstenaars, filmmakers), ontwerpers, bemiddelaars, instellingen en opdrachtgevers binnen én buiten de culturele sector op om voorstellen in te dienen die de relatie tussen kunst en maatschappij verkennen, versterken en beter zichtbaar maken.

Doel van de open oproep is het stimuleren van nieuwe kunstprojecten die een duidelijke impact hebben op maatschappelijke thema's en vraagstukken, in het bijzonder de thema's leefbare wijk en stad; energie en klimaat; zorg en welzijn; en (circulaire) economie.

Welke projecten komen in aanmerking?
De open oproep is gericht op kunstenaars, ontwerpers, bemiddelaars, (culturele) instellingen en zowel private als publieke opdrachtgevers binnen en buiten de culturele sector. Een voorstel kan individueel of gezamenlijk met een (andere) kunstenaar, ontwerper, bemiddelaar, opdrachtgever, instelling, organisatie of bedrijf worden aangevraagd.

Binnen deze open oproep gaat de voorkeur uit naar samenwerkingen of samenwerkingsvormen tussen de kunsten en andere maatschappelijke domeinen. Wanneer een voorstel wordt ingediend door twee of meer partijen telt dit in principe positief mee bij de beoordeling. Beoordeeld wordt in die gevallen of de samenwerking bij het plan van meerwaarde is voor de artistieke en/of maatschappelijke impact van het project.

Sluitingsdatum voor de tweede ronde is 5 oktober 2015.
Kijk voor meer informatie op theartofimpact.nl.