<
actueel / nieuws

Uitreiking Hedy d'Ancona-prijs

20 mei 2010

De eerste feestelijke prijsuitreiking van de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur vindt plaats op dinsdag 1 juni 2010.

De jury heeft haar werkzaamheden afgerond. Er is één prijswinnaar aangewezen en er zijn twee eervolle vermeldingen toegekend.
Hedy d'Ancona zal de prijs overhandigen. Bij de prijsuitreiking verschijnt een publicatie.

Datum: 1 juni 2010
Tijd: 17.00 -20.00 uur
Locatie: De Machinist, Rotterdam

Aanmelden: info@hedydanconaprijs.nl

lokatie/ route


Programma
Tijd: 17.30 uur

Ontvangst door Janny Rodermond, directeur Stimuleringsfonds voor Architectuur

Gesproken column door Ton Venhoeven (juryvoorzitter), architect/directeur Venhoeven CS in Amsterdam & Rijksadviseur voor de infrastructuur

Prijsuitreiking door Dana Ponec (jurylid) en Hedy d'Ancona

Boekpresentatie Hedy d'Ancona-prijs 2010 door Marinus Verweij, directeur TNO Centrum Zorg en Bouw, aan Monique Vogelzang, directeur Kunsten OCW en Iris van Bennekom, directeur Langdurige Zorg VWS

Borrel vanaf 18.30 uurJury nomineert zes projecten voor Hedy d'Ancona-prijs
Uit 112 ingezonden projecten zijn zes projecten genomineerd.
De keuze is heel divers:
een verpleeghuis in Weesp, ontworpen als zelfstandige wijk
een verbouwing aan de Brouwersgracht voor ouderen
een grootschalig ziekenhuis met innovatief zorgconcept
een gezondheidscentrum in een wederopbouwcomplex
een multifunctioneel revalidatiecentrum in Arnhem
en een kleinschalig woon- en werkproject voor mensen met een verstandelijke beperking in Noord-Holland

De genomineerde projecten zijn:

De Hogeweyk - Weesp
ouderenzorg
opdrachtgever: Vivium Zorggroep, verpleeghuis Hogewey
gebruiker: verpleeghuis Hogewey
architect: Molenaar & Bol & Van Dillen architecten

De Rietvinck, Brouwersgracht Amsterdam
ouderenzorg
opdrachtgever: OsiraGroep en Woonzorg Nederland
gebruiker: OsiraGroep
architect: Marc Prosman Architecten

Deventer Ziekenhuis
opdrachtgever: Deventer Ziekenhuis – J.C. Kleinjan
gebruiker: Deventer Ziekenhuis
architect: de Jong Gortemaker Algra

Gezondheidscentrum Jozef, Deventer
herbestemming
eerstelijnszorg
opdrachtgever: Deventer Ziekenhuis - J.C. Kleinjan
gebruiker: diverse praktijken
architect: Matthijs Bouw - One Architecture

Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal, Arnhem
opdrachtgever: Groot Klimmendaal
gebruiker: Groot Klimmendaal
architect: Koen van Velsen

Woon- werkproject Oosterdel
gehandicaptenzorg
opdrachtgever: Raphaelstichting – Bouwcompagnie – Stichting Veldzorg
gebruiker: Scorlewald – Stichting Veldzorg - Wesseling groep
architect: 9 graden Architecture


Expertmeetings
Begin 2010 zijn alle projecten door de jury bezocht tijdens zogenaamde expertmeetings. Gebruikers, opdrachtgever(s), architect(en) zijn uitgenodigd om met de jury van gedachten te wisselen over het functioneren van het genomineerde gebouw, het proces van de totstandkoming en de wijze waarop het zorgconcept samenhangt met de architectuur.

www.hedydanconaprijs.nl

  • downloads