<
actueel / nieuws

Update Regeling Festivals

25 mei 2021

Voor festivals die plaatsvinden in de tweede helft van 2021 en die qua programmering rekening houden met de covid-19-omstandigheden, wordt een extra ronde uitgeschreven. Voor deze ronde geldt de Regeling Festivals zoals die de afgelopen jaren door het fonds is uitgevoerd.

De extra ronde is de laatste ronde die wordt georganiseerd binnen de Regeling Festivals die de afgelopen jaren door het fonds werd uitgevoerd. Het beschikbare budget is € 250.000. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met donderdag 17 juni 2021.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie komt zoals aangekondigd in 2021 met een nieuwe regeling voor grootschalige festivals en publiekspresentaties voor de creatieve industrie. De publicatie van de regeling stond gepland voor het tweede kwartaal van dit jaar. In verband met de covid-19-cijfers is het nog te vroeg om nu met de regeling, die gericht is op grotere publieksprogramma's met fysieke bezoekers, naar buiten te treden. Het Stimuleringsfonds wacht de ontwikkelingen af. De eerste ronde van deze nieuwe regeling zal naar verwachting na de zomer worden uitgeschreven.