<
actueel / nieuws

Vacature programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp

26 mei 2021

Het Stimuleringsfonds voert in de periode van 2021-2024 onderdelen van het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp uit. Dit stimuleringsprogramma heeft als doel een integrale en adaptieve aanpak van ruimtelijke transitieopgaven op lokaal en regionaal niveau te bevorderen. Het stimuleert lokale en regionale samenwerking in de aanpak van complexe ruimtelijke opgaven met inzet van ontwerpkracht en levert een concrete bijdrage aan de kwaliteit van de leefomgeving.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie is het rijkscultuurfonds voor vormgeving,
architectuur en digitale cultuur. Jaarlijks ondersteunen we meer dan zevenhonderd
bijzondere en vernieuwende projecten van ontwerpers en culturele instellingen in binnen- en buitenland. Het fonds draagt daarmee bij aan de kwaliteit van de professionele
(ruimtelijke) ontwerppraktijk. Het Stimuleringsfonds telt op dit moment 40 medewerkers en beschikt in 2021 over een jaarbudget van ongeveer 27 miljoen euro.

Het Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp richt zich op de vier opgaven uit de Nationale omgevingsvisie (NOVI):
1. Klimaatadaptatie en energietransitie
2. Duurzaam economisch groeipotentieel
3. Sterke en gezonde steden en regio's
4. Toekomstbestendige ontwikkeling van landelijk gebied


Voor dit programma is het Stimuleringsfonds per direct op zoek naar een:

Programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp
36 uur per week


We zijn op zoek naar een enthousiaste collega met ruime, relevante werkervaring. Als programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp beweeg je je zowel op strategisch als op uitvoerend niveau. Je bepaalt en bewaakt de strategische lijnen van het actieprogramma. Daarnaast draag je bij aan het aanjagen en activeren van nieuwe netwerken binnen en buiten de creatieve industrie en signaleer je kansen voor het actief betrekken van relevante partners bij de uitvoering van het programma. Ook heb je een creërende en verbindende rol in het koppelen van ontwerpers aan partijen uit sectoren buiten de creatieve industrie. Je bent in staat om het belang van inzet van ontwerpkracht en ontwerpend onderzoek bij grote transitieopgaven inzichtelijk te maken en je kunt een bijdrage leveren aan het vergroten van de belangstelling voor ontwerpkracht bij partijen uit sectoren buiten de creatieve industrie. Als programmaleider heb je daarom gevoel voor de positionering van ontwerpers (en ontwerpend onderzoek) binnen een breed maatschappelijk veld en kun je inspelen op de verschillende belangen van externe partijen. Je bent een verbindende schakel tussen de ministeries van OCW en BZK, de externe programmaraad ARO en het bestuur van het Stimuleringsfonds. Daarnaast bewaak je de inhoudelijke en budgettaire voortgang van het programma en draag je zorg voor rapportages en evaluaties. Ook ontwikkel je samen met de impactmanager strategieën om de (tussen)resultaten van het programma zichtbaar te maken. Je geeft leiding aan het team 'Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp' en geeft sturing aan externe procesbegeleiders.

functie-eisen

academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur op basis van een opleiding op een terrein waarop het Stimuleringsfonds actief is;
aantoonbare werkervaring op het gebied van ruimtelijk ontwerp;
affiniteit met de inzet van ontwerpkracht op actuele, ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken;
aantoonbare werkervaring op het vlak van programma- en projectmanagement;
strategisch denk- en werkvermogen;
kennis en ervaring met de samenhang tussen beleid, financiën, procedures en verantwoording;
proactief en samenwerkingsgericht (zowel intern als extern);
communicatie- en presentatievaardigheden in het Nederlands en Engels, zowel mondeling als schriftelijk;
snelle schakelaar met zeer ruime netwerk- en adviesvaardigheden;
aantoonbare leidinggevende vaardigheden.

diversiteit
Het fonds streeft naar diversiteit in de teams, activiteiten, partners en publieksbereik.
Iedereen die denkt hieraan een bijdrage te kunnen leveren, nodigen we nadrukkelijk uit om
te reageren.

wat bieden wij?
Allereerst bieden wij een plezierige werkomgeving waarin collega's in hoge mate van betrokkenheid samenwerken in en met de cultuursector. Het contract is in eerste instantie voor een jaar en bij goed functioneren en ongewijzigde omstandigheden is het de intentie om het contract te verlengen voor langere termijn. Het fonds kent goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een reiskostenvergoeding, thuiswerkregeling, eindejaarsuitkering en een pensioenregeling.

De functie is ingeschaald in schaal 11. Afhankelijk van werkervaring, leeftijd en competenties bedraagt het bruto maandsalaris minimaal € 3279 en maximaal € 5039 op basis van een fulltime 36-urige werkweek.

sollicitaties
Motivatiebrieven, waarin wordt ingegaan op aantoonbare werkervaring en deskundigheid inclusief CV, kunnen tot uiterlijk 15 juni 2021 per mail worden ingediend bij vacatures@stimuleringsfonds.nl t.a.v. Syb Groeneveld en o.v.v. vacature Programmaleider Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp.

Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een eerste gesprek op woensdag 23 juni.

inlichtingen
Voor inlichtingen over de functie kan contact worden opgenomen met Syb Groeneveld (directeur-bestuurder), tel. 010-436 16 00.