<
actueel / nieuws

Van A naar F

01 maart 2011

Snelle fietsroutes als vitale mobiliteitsschakel

Voor een groot deel van de beroepsbevolking is het een dagelijkse realiteit: hoge verkeersdruk op snelwegen en lange reistijden door files. Het zoeken naar alternatieven voor het gebruik van de auto in het woon-werkverkeer is een actuele opgave. Recentelijk is bekend geworden dat de Rijksoverheid investeert in de aanleg van 16 fietssnelwegen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu stelt 21 miljoen euro beschikbaar en provincies en gemeenten nog eens 60 miljoen euro.

Artgineering, bureau voor onderzoek en ontwerp in stedenbouw en infrastructuur, kreeg financiële ondersteuning van het SfA voor hun onderzoek naar de ruimtelijke mogelijkheden van de fietssnelweg. In samenwerking met het verkeerskundig bureau Goudappel Coffeng is een breed scala aan referenties en voorbeeldprojecten verzameld, die leidde tot een ruimtelijk instrumentarium en webtool voor een snelle fietsinfrastructuur. Stefan Bendiks (Artgineering) zal de ontwerpuitdaging van nieuwe snelfietsroutes in een van de zes workshops toelichten.

Hoe verleid je de forens om de auto te verruilen voor de fiets? Samenwerking tussen overheden en ontwerpers is hierbij cruciaal. Stimuleer de fietsende forens met luxe fietssnelwegen zonder kruisingen en verkeerslichten, mooi glad asfalt, waar nodig windschermen en aandacht voor de beleving van de omgeving. Samen met de introductie van snellere fietsen zoals de elektrische fiets is het mogelijk een afstand van 15 kilometer te overbruggen; volgens onderzoeksgegevens de gemiddelde afstand in woon-werkverkeer.

Op dinsdag 1 maart organiseert Fiets filevrij in samenwerking met het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) en het Fietsberaad een symposium over snelle fietsroutes als vitale schakel in het mobiliteitsnetwerk. Tijdens de bijeenkomst staan de volgende onderwerpen centraal:

State of the art: ontwikkeling snelfietsroutes en mobiliteitskansen
Vernieuwen: een nieuwe generatie fietsroutes vormen een nieuwe ontwerpuitdaging
Schaalsprong: van routes naar netwerk met de fiets als volwaardige schakel in de (toekomstige) mobiliteitsketen van Nederland
De cruciale rol van provinciale en regionale overheden bij het realiseren van een fietsnetwerk

In het programma zijn bestuurders, beleidsmakers, bedrijven en ontwerpers vertegenwoordigd.

Aanvang: 13.30 uur – 18.00 uur
Locatie: Bel Air hotel – Den Haag

Volledige programma

Aanmelden

  • downloads