<
actueel / nieuws

Veelbelovende inzendingen Hedy d'Ancona-prijs voor zorgprojecten

03 oktober 2013

93 projecten zijn ingezonden voor de derde editie van de Hedy d'Ancona-prijs. Architecten, zorginstellingen, cliënten en initiatiefnemers konden een nieuw gebouw voordragen, waarvan de architectuur bijdraagt aan goede zorg. De prijs is een gezamenlijk initiatief van TNO en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Met de prijs beogen de initiatiefnemers de invloed van de introductie van marktwerking in de zorg op de kwaliteit van zorggebouwen te onderzoeken. De prijs, bestemd voor een excellent zorgproject, is geen doel op zich, maar een middel om aandacht te vragen voor de mogelijkheden om de omgeving van mensen die zorg ontvangen en verlenen aanzienlijk te verbeteren. Het is verrassend dat ondanks de economische crisis opnieuw een grote variatie aan zorggebouwen tot stand is gekomen in de afgelopen twee jaar.

Prijs
In 2010 is de prijs toegekend aan de nieuwbouw van Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal. In 2012 zijn het Ronald McDonald Centre en het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam als gedeelde winnaars aangewezen. Daarmee is de lat hoog gelegd voor deze derde ronde. In juni 2014 zal de prijs voor de derde maal worden uitgereikt door Hedy d'Ancona. Voor het winnende project is een prijs van 20.000 euro beschikbaar.

Nominaties
Eind oktober nomineert de jury onder leiding van Gilian Schrofer maximaal vijf projecten. De genomineerde projecten worden door de voltallige jury begin volgende jaar bezocht. Bij de uiteindelijke jurering betrekt de jury de ervaringen van gebruikers en de expertise van zorgprofessionals en opdrachtgevers.

Doelstelling
Met de Hedy d'Ancona-prijs beogen het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en TNO inzicht te geven in de wijze waarop zorgaanbieders in samenwerking met ontwerpers bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van zorgomgevingen. Goed opdrachtgeverschap is een voorwaarde voor een aangename en efficiënte huisvesting. Op dit terrein is nog veel innovatie noodzakelijk, ook om de zorg in de toekomst betaalbaar en voor iedereen toegankelijk te houden. De bijdrage die ontwerpers kunnen leveren aan de kwaliteit van de zorgomgeving en -verlening is daarbij vaak nog onderbelicht.

Publicatie
Gelijktijdig met de prijsuitreiking verschijnt een publicatie. Deze omvat enkele essays over de wisselwerking tussen zorg en huisvesting, over nieuwe ontwikkelingen en opvallende initiatieven. Daarnaast is een deel gewijd aan het juryverslag, prijswinnaars en genomineerde projecten, en is een overzicht opgenomen van alle ingezonden projecten.

Voor meer informatie zie www.hedydanconaprijs.nl