<
actueel / nieuws
 • Winnaar Hedy d'Ancona-prijs 2014

Veilige Veste winnaar Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur

04 juni 2014

Veilige Veste, een opvang in Leeuwarden voor meiden die op de vlucht zijn voor bijvoorbeeld huiselijk geweld, loverboys en gedwongen prostitutie, heeft de Hedy d'Ancona-prijs 2014 voor excellente zorgarchitectuur gewonnen.

Tijdens de feestelijke prijsuitreiking in het Bimhuis in Amsterdam werd, in aanwezigheid van directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW Marjan Hammersma en Hedy d'Ancona, het winnende project uit de zeven nominaties bekendgemaakt. Paswoningen Het Dorp, twee pilotwoningen met domotica voor bewoners met een lichamelijke beperking in Arnhem, kreeg een eervolle vermelding.

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en TNO reikten deze tweejaarlijks geldprijs van € 20.000 voor de derde maal uit. De prijs is gericht op voorbeeldige zorgomgevingen waarbij architectuur, interieur, stedenbouw en/of tuin- en landschapsarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Een deskundige jury onder leiding van juryvoorzitter Gilian Schrofer, oprichter en creatief directeur Concern, heeft het project geselecteerd dat het beste er in slaagt om een innovatief zorgconcept te verbinden aan een kwalitatief hoogwaardige omgeving.

Veilige Veste doorbreekt anonimiteit met opvallend gebouw
Het winnende project Veilige Veste is een gebouw met een nieuw inhoudelijk zorgconcept voor meiden die op de vlucht zijn voor bijvoorbeeld huiselijk geweld, geweld door mensenhandelaren, gedwongen prostitutie en eergerelateerd geweld. De heersende praktijk is dat deze groep wordt opgevangen op anonieme locaties zodat de kans op confrontatie met de daders minimaal is. 'Maar dat is de wereld op zijn kop', vindt initiatiefnemer Linda Terpstra van Fier Fryslân. 'Waarom moeten de slachtoffers zich verschuilen?' Met de Veilige Veste is de situatie daarom omgedraaid. De opvang van de meiden en vrouwen bevindt zich nu in een nieuw en opvallend gebouw, recht tegenover een woonwijk. Locatie en ontwerp als statement: slachtoffers hebben niets om zich voor te schamen, en recht op de best mogelijke zorg in een goede, veilige omgeving. 'Hun positie is een maatschappelijk probleem, dat met een opvallende huisvesting uit de anonimiteit wordt getrokken. Een mooi, markant gebouw op een zichtbare plek vormt een tastbare erkenning van de problematiek en draagt bij aan een oplossing.' Het voormalige politiebureau is klimaatneutraal verbouwd en de veiligheidsmaatregelen zijn goed op elkaar zijn afgestemd. Zo is er 24-uurs cameratoezicht, kogelvrijglas en zijn er veiligheidssluizen.

Eervolle vermelding Paswoningen Het Dorp voor meer zelfredzaamheid
Paswoningen Het Dorp kreeg een eervolle vermelding voor de twee pilotwoningen in Arnhem waar intelligente toepassingen van techniek in en om huis meer maatwerk biedt. Zo zijn via tablet-computers alle installaties in de woning te bedienen, en zorgen sensors in rolstoelen ervoor dat deuren voor de bewoners vanzelf open gaan. Architectenbureau Archipelontwerpers ontwierp hiermee een proeftuin om de relatie tussen architectuur, domotica en zorg door architect, meubelontwerpers, leveranciers, zorgpersoneel en bewoners intensief te testen.

Download hier het persbericht en hoge resolutiebeelden.

 • Winnaar: Veilige Veste Foto Ronald Tilleman

 • Eervolle Vermelding: Paswoningen Het Dorp Foto Ronald Tilleman

 • Eervolle Vermelding: v.l.n.r. Vincent Roozen (jurylid), Evert Uitentuis (Siza), Rob Hoogma (Siza), Hedy d'Ancona, Tom Bentvelzen, Harry van Heeswijk, Eric Vreedenburgh (Archipelontwerpers), Marlies Rohmer (jurylid) Foto Tim van Bentum

 • Prijsuitreiking door Hedy d'Ancona Foto Tim van Bentum

 • Lezing van Margo Trappenburg over het beleid dat is ingezet voor bezuinigingen in de zorg met name voor de care Foto Tim van Bentum

 • Bijdrage jurylid Mark Kramer, hoogleraar en afdelingshoofd Interne Geneeskunde VUmc en opdrachtgever polikliniek sneldiagnostiek oncologie VUmc Foto Tim van Bentum

 • Lezing Marjan Hammersma, directeur-generaal Cultuur en Media van het ministerie van OCW Foto Tim van Bentum

 • Ontvangst in Bimhuiscafé Foto Tim van Bentum

 • Borrel in Bimhuiscafé Foto Tim van Bentum

 • Borrel in Bimhuiscafé Foto Tim van Bentum

website

www.hedydanconaprijs.nl