<
actueel / nieuws

Vernieuwde website Stimuleringsfonds

15 januari 2015

Het Stimuleringsfonds is meer dan subsidies. Om naast subsidies ook de diverse activiteiten en programma's van het fonds overzichtelijk weer te geven, dwarsverbanden met resultaten te tonen én ruimte te bieden aan verdieping, heeft het fonds haar website vernieuwd.

Naast het vertrouwde subsidiehuis initieert het fonds activiteiten om belangrijke thema's te agenderen, o.a. door Open Oproepen, symposia, expertmeetings en publicaties van resultaten. Verder werkt het fonds aan specifieke opgaven in verschillende programma's op het gebied van Talentontwikkeling, Internationalisering, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp, Zorg en Onderwijs. De nieuwe site geeft alle aspecten van het fonds helder weer en toont op een dynamische manier het verband tussen de onderwerpen.

Dwarsverbanden
De nieuwe website toont dwarsverbanden tussen de subsidieregelingen en programma's van het fonds, en de resultaten die hieruit volgen. Aan de rechterzijde van de startpagina zijn de resultaten ondergebracht: in nieuws, toekenningen en in de kalender zijn ondersteunde projecten en evenementen te zien. Door met de muis te bewegen over deze resultaten, licht aan de linkerzijde van de pagina de regeling of het programma op van waaruit het project is ondersteund.

Verdieping
De dynamische startpagina geeft een overzichtelijk beeld van het brede scala aan onderwerpen bij het fonds. Van hieruit openen vensters bovenop de homepage. In deze zogenaamde 'lightboxes' is alle informatie over één subsidieregeling of één programma samengebracht, aangevuld met beschrijvingen van voorbeeldprojecten. Hierbinnen kunnen vervolgens subonderwerpen worden verkend. Met een klik op het grote kruis rechtsboven, sluit dit venster en bent u terug op de startpagina.

Link icoon
Ieder onderwerp en pagina heeft zijn eigen url. Deze is te vinden onder het linksymbool naast de sociale media-iconen. Gebruik dit adres om een rechtstreekse link naar deze pagina vanuit uw website op te nemen.

Credits
De vernieuwde website is ontworpen door Van Onna Verwoerd en gebouwd door Maurits de Bruijn en Oscar Orton.