<
actueel / nieuws

Verslag Act & Connect: Netwerken in de creatieve industrie

09 november 2016

Presentatie- en onderzoeksinstellingen, opleidingen, werkplaatsen, festivals, stichtingen en platforms zorgen samen voor een sterke en dynamische infrastructuur binnen de creatieve industrie. Om een beter idee te krijgen van de totaliteit van interacties tussen instellingen en het ontwerpveld, werden de ondersteunende organisaties in kaart gebracht in een publicatie. Maar hoe ziet de aard van die samenwerkingen en verbindingen er precies uit? Op donderdag 27 oktober organiseerde het Stimuleringsfonds een bijeenkomst om aan de hand van vier voorbeeldprojecten samenwerkingen en verbindingen uit te lichten, onder leiding van moderator Jan Boelen.

Verslag door Rosa te Velde

Lex van Lith
Wat is de aanleiding voor een samenwerking? Meestal is een gezamenlijke interesse of gemeenschappelijk doel de drijfveer. Maar soms komt de vraag van buitenaf, zoals het geval was bij Platform Werkplaatsen. In 2011 benaderde de Dutch Design Week verschillende werkplaatsen, waaronder Beeldenstorm, Sundaymorning@ekwc en het TextielLab, met de vraag om een tentoonstelling te maken. Deze expositie vormde de aanleiding om bij elkaar op bezoek te gaan met het doel kennis uit te wisselen; niet alleen op praktisch, maar ook op organisatorisch vlak. Lex van Lith (Beeldenstorm) vertelt dat dankzij een gezamenlijke website de zichtbaarheid van de verschillende werkplaatsen wordt vergroot. Binnenkort wordt Platform Werkplaatsen officieel een stichting en daarmee een formeel rechtspersoon. Van Lith: 'Het bleek noodzakelijk om de rollen in de samenwerking te definiëren, maar het is belangrijk dat de energie die er nu is, niet verdwijnt. Het informele en het experiment moet blijven.' Een ander doel van het platform is ook om de belangen van de verschillende werkplaatsen te vertegenwoordigen.

Ranti Tjan
Klinkklaar ontstond als samenwerkingsverband vanuit een gedeelde fascinatie voor akoestiek en geluid in culturele gebouwen, waarmee het vaak slecht gesteld is volgens Ranti Tjan (Sundaymorning@ekwc). Op initiatief van Klinkklaar zijn daarom in het Muziekgebouw aan het 't IJ momenteel een aantal ontwerpers en kunstenaars aan het onderzoeken hoe de beleving van de architectuur in verband kan worden gebracht met de ervaring van klank of geluid. 'Dat lijkt op het maken van een tentoonstelling', merkt Jan Boelen op. Tjan antwoordt bevestigend en legt uit dat een samenwerking nooit een doel op zichzelf is, maar altijd gestuurd wordt vanuit een inhoudelijke vraag. 'En als je dan lotgenoten vindt, dan is het plezierig om samen op pad te gaan.'

Tessa Peters
'Maar is samenwerken altijd plezierig?', vraagt iemand uit het publiek. Tessa Peters van Rezone geeft toe dat samenwerken niet altijd vlekkeloos verloopt. 'Zonder wrijving geen glans.' Als de chemie er niet is, moet je snel op zoek gaan naar een nieuwe partner, adviseert Peters. Voor Rezone, de research & development tak van Wave of Tomorrow in Den Bosch, gaat het altijd om samenwerkingsverbanden. Peters vertelt dat Rezone opereert op het snijvlak van kunst, gaming en maatschappelijke vraagstukken. Voor elk project zoeken zij nieuwe partners. Dat was ook het geval voor Redesire. Samen met bouwbedrijf Heijmans en gamedesignbureau We Are Muesli, ontwikkelde Rezone een interactieve app om vanuit de wensen van eindgebruikers bij te dragen aan de ontwikkeling en vormgeving van stedelijke gebieden. Jan Boelen stelt zich op als advocaat van de duivel en vraagt of Rezone zich niet een beetje heeft laten gebruiken door Heijmans, maar Peters antwoordt dat ze elkaar gebruiken. 'Heijmans heeft geen financiële bijdrage geleverd maar draagt wel bij in de vorm van uren, PR en door het verschaffen van een waardevolle casestudy om de app te kunnen ontwikkelen.'

  • Moderator Jan Boelen in gesprek met publiek. Foto: Max van Kneefel


  • Fashionclash
    'Het is beperkend om je alleen maar bezig te houden met je eigen discipline', vertelt Tjan. Het bij elkaar brengen van verschillende disciplines ten behoeve van innovatie kan dus ook een reden zijn om samen te werken. Modeontwerper en kunstenaar Branko Popovic initieerde vanuit Fashionclash Maastricht samen met de Brakke Grond en het Modemuseum in Antwerpen een talentontwikkelingsproject. Act! Cut! Play! heeft als doel om het fenomeen van de fashionfilm een nieuwe impuls te geven. Popovic stelt dat de fashionfilm upcoming is: veel grote modemerken gebruiken het medium van film voor hun online promotie, 'maar deze films hebben vaak maar weinig inhoud'. Door middel van het samenstellen van teams, bestaande uit een modeontwerper, theater- en filmmaker, is het doel van deze samenwerking om films van hoge artistieke kwaliteit te maken. Fashionclash biedt basisvoorzieningen, artistieke begeleiding en presentatiemogelijkheden. Door hen wordt zo'n interdisciplinaire samenwerking gezien als een manier om bij te dragen aan de vooruitgang van de modewereld en andere disciplines.
  • Branko Popovic licht zijn samenwerking toe. Foto: Max van Kneefel


  • Concluderend
    De kern van een goede samenwerking is misschien wel dat kennis of inhoud de 'valuta' is van de uitwisseling. Vanuit het fonds trekt Martijn van der Mark de conclusie dat inhoudelijke samenwerkingen de creatieve industrie verrijken. Maar van tevoren weet je nooit wat de samenwerking zal gaan opleveren. 'Je legt samen met elkaar een reis af, maar op voorhand ken je de eindbestemming niet', voegt Boelen toe op basis van zijn eigen ervaringen. Onzekerheid is dus inherent aan samenwerken. Tjan benadrukt dat het creëren van een fijne intermenselijke ontmoeting – onder het genot een goede maaltijd – een belangrijke voorwaarde is. Maar dan wel in een ruimte met een goede akoestiek, natuurlijk.
  • 'Het is beperkend om je alleen maar bezig te houden met je eigen discipline', aldus Ranti Tjan. Foto: Max van Kneefel