<
actueel / nieuws

Verslag bijeenkomst illustratie

20 mei 2016

Op dinsdag 22 maart organiseerden het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds een besloten bijeenkomst over illustratie, kinder- en jeugdboekenillustratie, strips en graphic novel. Op de agenda stonden onder andere de zichtbaarheid van het vakgebied, de subsidie- en andere financieringsmogelijkheden. Onder de aanwezigen bevonden zich illustratoren, tekenaars, vertegenwoordigers van uitgeverijen, platforms en fondsmedewerkers. Beide fondsen bieden mogelijkheden voor het subsidiëren van projecten en publicaties op het gebied van illustratie en trekken daarom gezamenlijk op in het benaderen van deze discipline.

Subsidiemogelijkheden illustratie
Sinds 2012 kunnen makers van autonome en toegepaste illustratie, kinder- en jeugdboeken, strips, graphic novels en andere beeldmakers terecht bij het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Aanvragen kunnen o.a. gedaan worden door makers, instellingen of uitgevers. De aanvraag kan een concreet plan betreffen, maar ook een idee voor een project of een kleinschalig onderzoek kan in aanmerking komen. Een intentieverklaring van een uitgever is geen voorwaarde voor een subsidieaanvraag bij het Stimuleringsfonds. Wel dient er sprake te zijn van 'cofinanciering'. Voor makers kan dit in de vorm van een eigen bijdrage, bijvoorbeeld in eigen uren. Makers kunnen indienen bij de deelregeling Vormgeving en Talentontwikkeling (indien niet langer dan vier jaar afgestudeerd), organisatoren bij de deelregeling Activiteitenprogramma's of de Festivals.

Naar aanleiding van deze bijeenkomst heeft het Stimuleringsfonds een serie vervolgstappen opgesteld:

Informatievoorziening over subsidieregeling:
Met een nieuwsbrief geheel gewijd aan illustratie en strips, een spreekuur en een stand op de Illustratie Biënnale 2016 informeert en adviseert het Stimuleringsfonds illustratoren en andere beeldmakers over de subsidiemogelijkheden en de aanvraagprocedure.

Aanvraagprocedure voor illustratoren:
Het aanvraagformulier is gericht op een grote diversiteit aan projectvormen. Het Stimuleringsfonds werkt aan het verbeteren van de procedure door het formulier meer geschikt te maken voor specifieke projectvormen, zoals geïllustreerde boekuitgaven. Hierdoor zal de aanvraagprocedure beter aansluiten op de praktijk van illustratoren. Bij de beoordeling van de aanvraag speelt het portfolio van een illustrator een grote rol. Het Stimuleringsfonds zal in de aanvraagprocedure het meesturen van een portfolio meer benadrukken.

Beoordeling en samenstelling adviescommissie:
De deelregeling Vormgeving staat open voor een grote diversiteit aan projecten op het gebied van vormgeving, waaronder ook illustratie, kinder- en jeugdboekenillustratie, strip en graphic novel. Per aanvraagronde worden de projectaanvragen voorgelegd aan een nauwkeurig samengestelde adviescommissie, waarin diverse expertise aanwezig is. De commissies zijn zo samengesteld dat er sprake is van een afgewogen oordeelsvorming, waarbinnen ruimte is voor uiteenlopende invalshoeken. Het fonds ziet toe op de zorgvuldigheid van de advisering door de beoordelingsprocedure en de samenstelling van de commissie voortdurend te bewaken.

Zichtbaarheid van de discipline:
De nieuwe kennispagina Vormgeving biedt extra mogelijkheden voor het presenteren van ondersteunde projecten binnen de discipline vormgeving, zoals ook illustratie, kinder- en jeugdboeken, strips en graphic novels. Wilt u betrokken blijven bij ontwikkelingen op het gebied van vormgeving? Stuur een e-mail naar vormgeving@stimuleringsfonds.nl o.v.v. 'aanmelding nieuwsbrief vormgeving'.

Aanwezigen bijeenkomst 22 maart: Joost Swarte, Ted van Lieshout, Pépé Smit, Enzo Pérès-Labourdette, Rop van Mierlo, Harriet van Reek, Eva Hilhorst, Barbara Stok, Marlies Visser, Job Wouters, Loes Riphagen, Gert Jan Pos, Peter van der Zwaag (uitgeverij De Bezige Bij) en Hansje Joustra (uitgeverij Scratch), naast medewerkers van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en het Nederlands Letterenfonds.

De afbeelding boven dit artikel komt uit de publicatie Wauw Pauw van Yoko Heiligers, ondersteund vanuit de Deelregeling Vormgeving.