<
actueel / nieuws

Verslag Seoul Design Festival

29 december 2014

Verslag #2 Seoul: het Holland Pavilion

In het kader van het verkennen van nieuwe internationale presentatiemogelijkheden voor Nederlandse vormgeving heeft het Stimuleringsfonds dit jaar tien ontwerpers ondersteund voor deelname aan het Seoul Design Festival. De ontwerpers presenteerden hun projecten in het Holland Pavilion. Bruno Vermeersch (Jacques & André) ontwierp het paviljoen als een plein, een ontmoetingsplek met lantarenpalen en bankjes die het publiek de mogelijkheid biedt elkaar te treffen en te spreken over de tentoongestelde projecten en de thematiek.


Het festival had dit jaar als thema Well-Aged Life, Well-Balanced Design; ook Zuid Korea heeft te kampen met een vergrijzende samenleving. Het festival trok meer dan 100.000 bezoekers en het Holland Pavilion was een druk bezocht onderdeel van dit evenement. De gesprekken die de ontwerpers met publiek voerden met hulp van tolken bleek een waardevolle ervaring, zo ook voor Juliette Huygen die haar project over euthanasie presenteerde. “Alleen al het spreken met mensen over het thema is een belangrijke ervaring voor de ontwikkeling van dit project. In het begin wist ik niet zo goed wat ik moest verwachten en vond ik het spannend hoe mensen zouden reageren. Uiteindelijk bleek dat veel publiek bekend is met euthanasie en dat ze geïnteresseerd zijn in een open gesprek daarover.”

Op zaterdag 29 november bezocht een groep senioren van het Gangnam Senior Plaza het paviljoen. Voor de ontwerpers een hoogtepunt omdat dit de doelgroep is waar ze hun projecten voor hebben ontworpen. De senioren waren enthousiast. Het project van Michou Nanon de Bruijn sprak tot de verbeelding bij de senioren. Zo werd er in de groep al gesproken over de kosten van deelname aan de BrainTrain en of de trein ook in Zuid-Korea zou gaan rijden. Julia van Zanten sprak met een oudere Koreaanse vrouw over haar project Protective Underwear, die geëmotioneerd aangaf dat ze geloofde dat ze door deze projecten ook echt gelukkiger oud zou kunnen worden.

Interactie onderdeel van designprojecten
Het bezoek van de senioren werd door Jules van den Langenberg met beide handen aangegrepen om met de bezoekers een spelletje bingo te spelen met zijn speciaal ontworpen bingoset. Bij het Koreaanse publiek vielen de lampen van Studio Toer, die reageren op beweging en geluid, in de smaak. “We willen in onze ontwerpen ervoor zorgen dat objecten die normaliter statisch zijn autonoom gedrag kunnen vertonen. Hierdoor richten we ons op interactie en het creëren van een dynamische sfeer. Veel van onze projecten ontstaan doordat we spelenderwijs ontdekken”, aldus Castor Bours en Wouter Widdershoven van Studio Toer. “Onze lampen brengen levendigheid in huis, waardoor we laten zien dat meubels gezelschap bieden aan bijvoorbeeld alleenstaande ouderen.”

Over het algemeen bleek het festival meer een consumentenbeurs te zijn waar bedrijven hun nieuwste gadgets aan de man brachten. Toch bood deze setting juist kansen voor de ontwerpers om zich te onderscheiden. Doordat het paviljoen de thematiek wel sterk uitdroeg kwamen er veel bezoekers langs. Ook sprak de Nederlandse aanpak de pers aan en hebben verschillende ontwerpers interviews kunnen doen voor magazines en tv en zijn er verschillende persaanvragen binnengekomen.

Het Holland Pavilion is mogelijk gemaakt door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, de Nederlandse Ambassade in Zuid Korea, Design House en East West Education Center.


Verslag #1 Seoul: introductie van erfgoed en ambacht

In het kader van de Open Oproep Deelname Seoul Design Festival zijn tien geselecteerde Nederlandse ontwerpers vorige week afgereisd naar Zuid Korea. Zij presenteren tijdens het Seoul Design Festival niet alleen hun producten en concepten, maar namen voorafgaand aan deze week ook deel aan kennisverdiepende activiteiten.


Vorige week maandag was de start van het officiële programma voor de Nederlandse ontwerpers in Zuid Korea, twee dagen voordat het Seoul Design Festival (26 t/m 30 november) begon. Het eerste deel van het programma bestond uit een kennisverdiepende bijeenkomst over erfgoed en ambacht. “Om te werken in een land waar vooruitgang en innovatie hoog in het vaandel staan is het van belang om te weten waar het land vandaan komt”, aldus Jasmijn van Weenen, adjunct secretaris Internationalisering van het Stimuleringsfonds en projectleider binnen het fonds. “Zo brachten we een bezoek aan Korea Culture and Heritage Foundation, een overheidsinstelling die zich bezighoudt met het behoud en de overdracht van Koreaans erfgoed. Zij zetten zich in om meer mensen in aanraking te brengen met materieel en immaterieel erfgoed. Ook wil de instelling een breder internationaal publiek informeren over de eeuwenlange tradities en werkmethodes.”

Workshop Koreaans Hanji papier en traditionele houttechniek Ieum
Na de rondleiding door de tentoonstellingszaal van de Korea Culture and Heritage Foundation kreeg de groep inzicht in verscheidene productietechnieken, materialen en bewerkingsprocessen uit het Koreaanse erfgoed. In een workshop onder begeleiding van ambachtslieden konden de ontwerpers experimenteren met en kennis opdoen van het Koreaanse erfgoed en werkproces. Zo leerden de ontwerpers om te werken met Hanji, Koreaans papier dat is gemaakt van moerbeien, en objecten te vervaardigen in de traditionele houttechniek Ieum. Kenmerkend voor die techniek is dat er geen spijkers worden gebruikt, maar dat de verschillende onderdelen in elkaar worden geschoven. Deze techniek zie je terug in de traditionele Hanok huizen.

Bezoek aan verzorgingstehuis in de wijk Gangnam
Thema van het Seoul Design Festival dit jaar is Well-Aged Life, Well-Balanced Design. Ook Zuid-Korea wordt geconfronteerd met een exponentiële groei van de bevolking boven de vijfenzestig. Het bezoek van het verzorgingstehuis Gangnam Senior Plaza was dan ook het tweede onderdeel in het programma van de ontwerpers. Van Weenen: “Slogan van Gangnam Senior Plaza is Healthy Aging, Active Aging, Productive Aging, Integrative Aging. Het centrum biedt naast creatieve cursussen medische zorg, goedkope maaltijden en zelfs een datingservice voor ouderen. Vrijwilligerswerk is een belangrijke pijler binnen het Gangnam Senior Plaza zodat de bewoners iets terug kunnen doen voor de samenleving, zich nuttig voelen en hun kennis en jarenlange ervaring nog steeds kunnen inzetten.”

Na een korte introductie en een presentatie over de verschillende activiteiten in het centrum werd de groep rondgeleid door het zes verdiepingen tellende gebouw. “Het centrum was licht en ruimtelijk ingericht, de voorzieningen waren uitstekend. De sfeer was er ontspannen en vrolijk.” Ouder worden met behoud van kwaliteit van leven is de aanpak van dit centrum. Dat is in de lijn van het project The Medicine Called Fun dat Jules van den Langenberg tijdens het Seoul Design Festival presenteert: hoe kan je plezier terugbrengen in het leven van ouderen? Ook The NewGrey van Michou Nanon de Bruijn schetst verschillende utopische werelden waarin ouderen nog steeds een waardevol leven kunnen leiden. “Een bezoek aan het Gangnam Senior Plaza bood onze groep een waardevolle inkijk in hoe we andere vormen kunnen vinden in de benadering van de ouder wordende mens, hoe je kwaliteiten kunt blijven benutten en hoe we de laatste levensfase gelukkig kunnen doorbrengen.”