<
actueel / nieuws

Verslag Symposium De Energieke Stad

19 april 2013

Op dinsdag 26 maart vormde de Mediamatic Fabriek het toneel voor het laatste jaarlijkse symposium dat het Stimuleringsfonds organiseerde in het kader van een tijdelijk stimuleringsprogramma voor stedenbouw en regionaal ontwerp. Lees hier het volledige verslag en het verslag van JaapJan Berg getiteld 'Stedenbouw als zoekmachine'.

Het stimuleringsprogramma werd in de periode 2010-2012 in opdracht van het Ministerie van OCW uitgevoerd en bestond uit een subsidieregeling gericht op het innoveren van de stedenbouwkundige discipline en een flankerend activiteitenprogramma dat dit moest ondersteunen. Tijdens het symposium werd – aan de hand van resultaten uit het stimulerings-programma – aandacht besteed aan de veranderende rollen en posities van de discipline en de vernieuwing van de stedenbouwpraktijk.

Het volledige verslag van het symporium is te lezen in de PDF 'Verslag De Energieke Stad'.

Het verslag van JaapJan Berg is te lezen in de PDF 'Stedenbouw als zoekmachine'.

De lezing die Wouter Vanstiphout hield tijdens het symposium is te lezen in de PDF 'De scheiding van markt en overheid'

Mediamatic heeft ook verslag van het symposium gedaan, dit is te vinden op www.mediamatic.net.