<
actueel / nieuws

Versterk positie architectuur, e-cultuur en vormgeving in het cultuurbeleid

07 juli 2016

Afgelopen week is een brandbrief opgesteld, die inmiddels ondertekend is door meer dan vijftig culturele instellingen, ontwerpers, makers en architecten. De ondertekenaars uiten hun grote bezorgdheid over de richting van het cultuurbeleid. Alleen HNI en het Stimuleringsfonds worden nog rechtstreeks door OCW gefinancierd. In geen enkele andere cultuursector is deze inperking van de basisinfrastructuur (BIS) zo extreem doorgevoerd. De inzet van de brief is samengevat in de titel: '25 Miljoen voor onderzoek en ontwikkeling in vormgeving, architectuur en e-cultuur'.

Er worden drie maatregelen genoemd om het creatief potentieel van Nederland beter te benutten:

stel de BIS open voor instellingen op het gebied van vormgeving, architectuur en e-cultuur;
verruim de middelen van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie;
neem artistiek en ontwerpend onderzoek op in de construerende wetenschappen en introduceer een Art, Science & Technology programma naar analogie van het STARTS programma van de Europese Commissie.

De complete tekst van de brandbrief is hier te vinden.
In december 2015 uitten deze werkterreinen ook al hun ongerustheid in een brandbrief, gericht aan de Tweede Kamer.