<
actueel / nieuws

Verticaal groen

07 oktober 2010

Verdichting van de steden heeft als gevolg dat er minder plaats is voor groen in de openbare ruimte. Groen in de stad kan echter een positieve bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefkwaliteit van een buurt, zowel esthetisch als klimatologisch.

Onderzoek
Nexit architecten heeft in 2005 subsidie ontvangen van het SfA voor een onderzoek naar het realiseren van zogenaamde staande tuinen in binnenstedelijke buurten. Met ondersteuning van de gemeente Arnhem en het ministerie van LNV heeft het bureau een pilot uitgevoerd, waarin onder andere de technische en financiële aspecten van de staande tuinen zijn uitgezocht.

Debat
Op 14 oktober aanstaande vindt er naar aanleiding van dit onderzoek en de uitvoering van het project een debatmiddag plaats. Vanuit drie verschillende perspectieven wordt gesproken over het nut en de noodzaak van groene gevels. Na afloop wordt een staande tuin aan de Arnhemse Bloemstraat officieel geopend.

Aanmelden
Tot en met 11 oktober bij Gianni.Pangemanan@arnhem.nl.
www.stijlgroen.nl