<
actueel / nieuws

Video Dutch Approach bij Beijing Design Week

10 januari 2015

Tijdens Beijing Design Week 2014 vond een programma van workshops en seminars plaats waarbij Chinese en Nederlandse ontwerpers en experts samenwerkten aan actuele maatschappelijke opgaven. Op basis van dit programma is door de Nederlandse ambassade in Beijing een video samengesteld met als thema de Dutch Approach, de Nederlandse aanpak van integraal ontwerpen op gebied van ruimtelijke ordening.

De video toont hoe de Dutch Approach toegepast is bij de verschillende projecten. Aan het woord komen o.a. Ton Venhoeven van Towards 2050, een project geïnitieerd door het Stimuleringsfonds, en Neville Mars van City = Museum, een project ondersteund vanuit de Deelregeling Internationalisering.

Bekijk de video op:v.qq.com

Towards 2050
Towards2050: Developing a Sino-Dutch Approach for Sustainable Urbanisation is een meerjarig programma dat in juli 2013 is geïnitieerd door het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Het doel van dit initiatief is om de toepasbaarheid van Nederlandse kennis op het gebied van stedelijke ontwikkeling te testen in de context van Chinese grootstedelijke regio's. In het kader van dit programma worden Chinees Nederlandse ontwerpprojecten, onderzoeken, werkweken, seminars en uitwisselingen georganiseerd.

CITY = MUSEUM
CITY = MUSEUM is een case study voor het 798 Art District in Beijing, geïnitieerd door MARS + MORE, twee Nederlandse architectuur kantoren in Shanghai. MARS + MORE heeft acht gerenommeerde Chinese en internationale instellingen en bureaus zoals OMA, McKinsey en Rockbund Art Museum, uitgenodigd om samen te werken aan een toekomstbeeld van de Beijingse kunstwijk 798. Deze strategie integreert culturele en zakelijke invalshoeken met architecturaal erfgoed en virtuele technologie.

Nederland op BJDW
Zie voor meer informatie over het Nederlandse programma op Beijing Design Week: china.nlembassy.org