<
actueel / nieuws

Video: Symposium de Energieke Stad

18 april 2013

Op 29 maart vond het symposium De Energieke Stad plaats over o.a. innovatie en internationalisering van de stedenbouw. Bekijk hier de uitgebreide videoregistratie.

Aan de hand van de resultaten van projecten die zijn voortgekomen uit het driejarige stimuleringsprogramma stedenbouw werd ingegaan op de veranderende positie en inhoud van de publieke stedenbouw c.q. het opdrachtgeverschap. Kernvragen waren: Wie zijn de nieuwe opdrachtgevers? Verdwijnt de publieke stedenbouw uit Nederland? Wat zijn de werkterreinen van de stedenbouwkundige bureaus en waar zijn ze te vinden?

U kunt het moment in de tijdslijn kiezen.
De sprekers en hun moment in de video:

Deel 1:
Actuele dynamiek

- 00:00:00 Welkomstwoord en inleiding, Guido Wallagh (moderator/dagvoorzitter)
- 00:07:15 Gesprek met Monique Vogelzang (Directeur Kunsten / plv. Directeur-generaal cultuur en media Ministerie van OCW)
Lokale overheid
- 00:23:54 Erik Pasveer (hoofd stedenbouw en planologie Den Haag)
- 00:41:00 Pieter Klomp (DRO Amsterdam)
- 00:53:00 Kristiaan Borret (stadsbouwmeester Antwerpen)
- 01:08:30 Wouter Vanstiphout (TU Delft)
- 01:26:24 Discussie met de zaal