<
actueel / nieuws

Vinex Atlas

22 april 2009

De laatste jaren is de belangstelling voor de atlas groot. Er zijn diverse atlassen verschenen die door het Stimuleringsfonds zijn gesubsidieerd: Atlas of the Conflict, Atlas van het Hollandse Bouwblok, Atlas van de Hollandse Waterlinie (nog te verschijnen), KAN atlas, Limes Atlas, Metropolitan World Atlas, Noordzee Atlas, Polderatlas, Taiwan Strait Atlas, Veldnamenatlas voor het gebied Drentsche Aa en de Vinex Atlas van Jelte Boeijenga en Jeroen Mensink.

De laatste is tijdens de internationale competitie Schönste Bücher aus aller Welt in Leipzig bekroond met een gouden medaille. Vormgever Joost Grootens wint deze prestigieuze prijs nu voor de tweede maal. Al eerder kreeg hij de prijs voor de vormgeving van de Metropolitan World Atlas .

Overzicht
De Vinex Atlas is een standaardwerk over de ontstaansgeschiedenis en uitvoering van de Vinex wijken in Nederland. 52 wijken worden nauwkeurig beschreven met plattegronden, historische luchtfoto's, gegevens (zelfs dichtheden staan er per deelgebied in) en zwart-wit impressies van de gerealiseerde publieke ruimte. Het kaartmateriaal is door Joost Grootens en de auteurs op een bijzondere wijze ingekleurd.

Ontsluiting
Eén ding ontbreekt echter: de ontsluiting van de wijken is niet in de plattegronden opgenomen, maar wordt alleen beschreven. Een belangrijk onderdeel van de Vinex nota betrof de bereikbaarheid van de nieuwe wijken, door ze in of tegen de bestaande stad aan te bouwen. Dit is maar ten dele gelukt. Veel van de wijken liggen aan de 'verkeerde' kant van het spoor, snelweg of water. Als fietser vanuit Den Haag naar Ypenburg bijvoorbeeld doorkruis je vele omwegen met kantorengebieden, stoplichten, een gigantische infrastructuurbundel en bedrijventerreinen alvorens de wijk via een achterom weg te bereiken.

Voorzieningen
Ondanks de suggestie van objectiviteit in een atlas worden keuzes gemaakt om bepaalde gegevens te tonen maar ook om gegevens te negeren. Zo ontbreekt in de Vinex Atlas een analyse van de aangeboden voorzieningen. Dat is jammer, want juist het gebrek aan voorzieningen in de opgeleverde wijken is reden geweest voor veel kritiek op de Vinex.

Dat neemt allemaal niet weg dat de Vinex Atlas een fantastisch overzicht biedt van de resultaten van het Vinex beleid. De consistente behandeling van de verschillende wijken in cartografie, schaalkeuze en fotografie maakt het analyseren van de resultaten tot een feest. Zo is een begin gemaakt met de geschiedschrijving van de Vinex.