<
actueel / nieuws

VINEXt 2041

04 juni 2013

Recente studies naar Vinex-wijken - zoals de Vinex Atlas en Vinex een Morfologische Verkenning- zijn veelal beschouwend van aard. Atelier BRUUT kijkt vooruit. Nu veel Vinex-wijken zijn voltooid is het tijd om te toetsen of de resulterende wijken flexibel genoeg zijn om zich in de toekomst aan veranderende ruimtelijke wensen, programmatische behoeften en sociale trends aan te passen.

VINEXt analyseert het functioneren van gerealiseerde wijken, verkent hun ontwikkelpotentieel en onderzoekt de mogelijkheden om ze in de tijd te transformeren tot trendvolgende en levensloopbestendige wijken. Via interviews met experts en lokale workshops met stakeholders is onderzocht welke transformatiemiddelen het beste kunnen worden ingezet bij de toekomstige regeneratie van vier VINEX-wijken die de ontwikkelde Vinex-typologieën in de breedte vertegenwoordigen: De Reeshof (Tilburg), Almere-Buiten (Almere), Schuytgraaf (Arnhem) en Leidscheveen/Ypenburg (Den Haag). Op basis van vier mogelijke wereldbeelden voor 2041 zijn verschillende locatie specifieke toekomststrategieën ontwikkeld die vervolgens tot generieke bouwstenen zijn uitgewerkt.

De samenvatting van het onderzoeksverslag is via onze website te downloaden:
>> Project VINEXt