<
actueel / nieuws

Voorstellen Open Oproep interieur

15 december 2010

De selectiecommissie constateert dat in veel van de 35 ingediende voorstellen een scherpe vraagstelling ontbrak. Vaak was niet duidelijk wat onderzocht zou gaan worden en op welke manier precies. Bij de ingediende voorstellen ontbraken jonge bureaus. Het instrument van de Open Oproep wil juist hen op een laagdrempelige manier de kans geven een voorstel uit te werken tot een reguliere aanvraag.

Selectie
De vraagstelling en opzet van de zes geselecteerde voorstellen leiden volgens de selectiecommissie tot verdieping van een interieuropgave. Ze richten zich op de onderzoeksmethodologie of zoeken naar instrumenten voor innovatie van de discipline. Daarbij wekt de betrokken deskundigheid vertrouwen.

Fokkema & Partners Architecten gaat in 'Architextiles' onderzoek verrichten naar innovatieve toepassingen van het materiaal textiel. Daarbij is speciale aandacht voor de snelle technologische ontwikkelingen op textielgebied, de toepassingen van kunst en ontwikkelingen binnen het ambacht en bij de industrie. Fokkema & Partners betrekt ontwerpers en deskundigen uit andere disciplines.

Onderzoeksinstituut ArcK uit Hasselt gaat samen met het ontwerpbureau Merckx+Girod Architecten een onderzoek opzetten: 'Don't mind the gap'. Het project richt zich op de integratie van wetenschappelijk onderzoek en ontwerppraktijk. ArcK en Merckx+Girod verwachten hiermee aan te zetten tot kennisontwikkeling en kennisuitwisseling in de interieurdiscipline.

Het Instituut gaat aan de hand van een case study over hergebruik een onderzoek opzetten naar het proces van onderzoeksvraag naar ontwerpoplossing. In het onderzoek genaamd 'Case studies' neemt de organisatie twee perspectieven en één organisatiemodel als basis om empirisch onderzoek te verrichten. Bij het project zijn naast interieurarchitecten ook onder andere een beeldend kunstenaar en een filosoof betrokken.

In 'Theaters van democratie' onderzoekt XML Architecture de architectuur van plenaire democratische ruimten. Het ontwerpbureau stelt de vraag welke architectonische middelen in het interieur zijn gebruikt voor het representeren van het democratisch debat

De Vrij Universiteit Amsterdam gaat in 'Interieur en geheugen' een onderzoek verrichten naar het betrekken van de geschiedenis van gebruikers bij het herbestemmen en dus ook de interieuropgave van publieke en semi-publieke gebouwen. Bij het onderzoek zijn historici en ontwerpers betrokken.

Het onderzoek van Studio Makkink & Beyricht zich op de bibliotheken. Het programma van de bibliotheek breidt zich uit met diverse onderdelen en activiteiten. In 'De bibliotheek als openbaar kennisnetwerk' onderzoek het ontwerpbureau nieuwe ruimtelijke oplossingen hiervoor op verschillende schaalniveaus.

Deze voorstellen ontvangen elk € 7500 om het voorstel uit te werken tot een reguliere aanvraag voor onderzoek.