<
actueel / nieuws

Voorstellen Stedenbouw Open Oproep

14 juli 2011

Eind april riep het SfA ontwerpers, opdrachtgevers en onderzoekers op om voorstellen in te dienen waarin de ontwikkeling van de Nederlandse stedenbouw in een internationaal perspectief wordt geplaatst. De Open Oproep 'Stedenbouwkundige innovatie in internationale context' leverde 41 voorstellen op waarvan 5 zijn geselecteerd voor een financiële bijdrage van elk € 7.500,00 om het voorstel uit te werken tot een reguliere aanvraag.

De huidige stedenbouwkundige opgaven zijn geen unieke Nederlandse vraagstukken. Toch is een gerichte belangstelling voor buitenlandse praktijken, waar we in de huidige situatie veel van zouden kunnen leren, niet overweldigend. Het Stimuleringsfonds voor Architectuur schreef daarom onlangs een Open Oproep uit op het gebied van stedenbouwkundige innovatie in internationale context.

Thema's
De voorstellen richten zich met name op vier thema's: het verbeteren van de stedelijke leefomgeving door een focus op duurzaamheid en klimaat, het stimuleren en faciliteren van particulier initiatief en het veranderend opdrachtgeverschap, het ontwikkelen van nieuwe stedenbouwkundige typologieën en het vergelijken van voorbeeldstellende internationale casestudies.

Innovatie
De selectiecommissie constateert verder dat veel inzendingen met name op de procesmatige kant van de stedenbouw zijn gericht. Slechts enkele voorstellen hebben aandacht voor een innovatie van het instrumentarium en de strategieën van de stedenbouwkundige discipline.

Selectie
De oproep leverde 41 voorstellen waarvan er 5 zijn geselecteerd. Deze voorstellen ontvangen elk een bedrag van € 7.500,00 voor de uitwerking van het onderzoeksvoorstel tot een reguliere aanvraag bij het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Floris Alkemade adviseerde als stedenbouwkundige bij de selectie van de voorstellen.

Geselecteerd zijn:

De duurzame provinciestad/ Rijnboutt
Small urbanism/ Must stedenbouw
Social mall Jakarta/ SHAU
London Learning/ Maxwan
Materializing the Metropolitan/ Architecture Workroom Brussels