<
actueel / nieuws

Voorstellen tijdelijke stedenbouw

16 december 2009

De selectiecommissie heeft een keuze gemaakt uit 95(!) ingediende voorstellen voor ontwerpend onderzoek, naar aanleiding van de Open Oproep Stedenbouw voor de volgende generatie. Gevraagd werd naar voorstellen voor alternatieven van grootschalige gebiedsplanning, nu blijkt dat deze gebruikelijke aanpak niet meer het gewenste resultaat oplevert.

Een eenvoudige keuze was het niet. De hoeveelheid en de vele voorstellen met potentie maakten het de commissie allerminst gemakkelijk. Uiteindelijk zijn vijf projecten geselecteerd die allen op een andere manier stedenbouw van de toekomst bedrijven.

In het voorstel Antikraak als Stedenbouwkundig instrument wordt een bewezen methode voor het beheer van leegstaande gebouwen opgetrokken naar een stedenbouwkundige schaal. Tom Bergevoet en Maarten van Tuijl gaan in samenwerking met een jurist en grondeigenaren een instrument te ontwikkelen, dat het tijdelijk gebruik van braakliggende terreinen mogelijk maakt.

In het onderzoek Vinext gaat Atelier Bruut onderzoek doen naar het verdichten van de Vinexwijken. Deze ruim opgezette wijken bieden nog veel ruimte voor binnenstedelijke verdichting. Door de aandacht nu al op deze wijken te richten kan een natuurlijke ontwikkeling worden ingezet, op basis van de grote hoeveelheid beschikbare kennis over deze wijken, in plaats van de herstructureringsgolf af te wachten die nu door de oudere wijken trekt.

Het onderzoeksvoorstel van ZUS, Tijdelijke stad, bouwt voort op de strategie die zij voor het Schieblok in Rotterdam hebben bedacht. Zij pleiten voor een planning waarin niet alleen een visie op de verre toekomst wordt gegeven maar waarin ook de kansen voor morgen centraal staan. Deze strategie werken ze uit op het niveau van de stad, met de binnenstad van Rotterdam als case, en in samenwerking met een stedelijk econoom en een ontwikkelaar.

In Tussentijds Ontwaken gaan Anne Seghers en Zineb Seghrouchni onderzoek doen naar scheuren in de stad. Zij definiëren scheuren als plekken naast grote ontwikkelingsgebieden. De vergeten potentie van deze plekken willen ze ontwikkelen met behulp van de stadsbewoners ter plekke. De Spoorzone in Tilburg is hun testcase. Uit deze case zal een ontwerpvocabulaire worden ontwikkeld dat ook toepasbaar is in andere steden.

Cindy Wouters en Marie Rannou (dot to dot architecten) stellen dat het in de stedenbouw (en architectuur) ontbreekt aan middelen om snel, tijdelijke ingrepen te doen in de stad. Met het voorstel Urban Guerilla wil dot to dot een catalogus samenstellen waarin zij vanuit andere disciplines voorbeelden verzameld en deze een stedenbouwkundige uitwerking geeft.

Deze voorstellen ontvangen elk 7500,- om het voorstel uit te werken tot een reguliere aanvraag voor onderzoek.