<
actueel / nieuws

vormgeving @ stimuleringsfonds | 1 dec

01 november 2016

13.00- 17.15 uur, inloop vanaf 12.30 A-lab, Overhoeksplein 2, Amsterdam. Voor routebeschrijving kijk op www.a-lab.nl

Met de start van een nieuwe beleidsperiode in 2017 is het tijd voor reflecteren én vooruitkijken. Dit doen we op donderdag 1 december in de bijeenkomst vormgeving@stimuleringsfonds. Aan de hand van projecten van ontwerpers blikken we terug op vier jaar vormgeving bij het Stimuleringsfonds. Vervolgens nodigen we u graag uit in gesprek te gaan over actuele ontwikkelingen in het ontwerpveld en de toekomst van vormgeving in Nederland.

Onder leiding van Lennart Booij (Stedelijk Museum Amsterdam) blikken we terug op vier jaar vormgeving bij het fonds, aan de hand van presentaties van ontwerpers Vinny Jones, Lara Kabtan, Jan Broekstra en platform Current Obsession. Met panelleden Valentijn Byvanck, Arne Hendriks, Liselore Frowijn en Joana Meroz belichten we de inzichten die deze projecten bieden in de ontwikkeling van het vakgebied. Vervolgens nodigen we u uit in gesprek te gaan over actuele onderwerpen en de toekomst van vormgeving in Nederland, in één van de vijf deelsessies.

PROGRAMMA
(Nederlandstalig)

12.30 Inloop

13.00 Welkom door Syb Groeneveld (directeur Stimuleringsfonds) en moderator Lennart Booij (conservator Stedelijk Museum)

13.10 Projectpresentaties

Ruimtelijk ontwerper/scenograaf Vinny Jones (Engelstalig)
In het project 'Home' ontwerpt ze een ruimte waarin alle zintuigen worden ingezet om het gevoel van 'thuis' na te bootsen in een installatie. Voor het project werkt ze samen met TU Eindhoven en Platform Scenografie.

Ontwerper Sarah Mesritz
Samen met een aantal ontwerpers richte zij 'Current Obsession' op, om een multidisciplinair platform te bieden aan het hedendaagse sieraadontwerp.

Productontwerper en kok Jan Broekstra
Tijdens zijn residency in Arita (Japan) ontwikkelt hij een serie porseleinen kommen voor Ramen-noedels, waarin experiment met structuur, reliëf en glazuur centraal staat.

Grafisch ontwerper Lara Captan
Voor Bala Typeface ontwerp zij drie variaties op een Arabisch lettertype, waarin moderne letters en traditionele kalligrafische letters samenkomen.

14.35 Toelichting op subsidiemogelijkheden & activiteiten fonds door Eva Roolker (secretaris Deelregeling Vormgeving)

14.50 Pauze

15.10 Deelsessies

Sessie 1: Experiment en crossover
Wat dragen experiment, (materiaal-)onderzoek en crossovers bij aan de ontwikkeling van de ontwerppraktijk? Hoe maak je hiervoor tijd en hoe financier je dat? Hoe vind je samenwerkingspartners en wat zijn voorbeeldstellende werkvormen?
Q&A door gespreksleider Ranti Tjan met met Studio Plott.

Sessie 2: Onderzoek en reflectie
Hoe dragen analyse en reflectie bij aan een vooruitstrevende vormgeving? Wat kan een levendige ontwerpkritiek bijdragen aan de positie van ontwerp en ontwerpers? Hoe wordt meerstemmige en kritische reflectie geïntegreerd in de praktijk?
Q&A door Lisa Reinheimer met Louise Schouwenberg.

Sessie 3: Artistieke kwaliteit, talentontwikkeling en professionalisering
Hoe ontwikkel je de artistieke kwaliteit van je werk en bouw je tegelijk een professionele praktijk op? Hoe speel je in op actuele ontwikkelingen in de maatschappij en in het veld? Wat is nodig om te kunnen blijven inspelen op actuele ontwikkelingen en welke rol spelen opdrachtgevers en werkplaatsen?
Q&A door Femke Dekker met Anne Reutinger (Engelstalig)

Sessie 4: Platforms
Welke rol spelen culturele instellingen, musea, galeries en platforms in het verbinden van partijen en het overdragen van kennis? Hoe kunnen platforms bijdragen aan het versterken van het bewustzijn over de kwaliteiten en krachten van ontwerp?
Q&A door gespreksleider Dennis Elbers met Branko Popovic (Fashion Clash)

Sessie 5: Interculturele dialoog
Hoe kan vormgeving bijdragen aan het verbinden van diverse culturen, achtergronden en artistieke kwaliteit? Wat is de meerwaarde van de inzet van artistieke projecten voor interculturele uitwisseling? Hoe verrijken culturele identiteit en diversiteit de beroepspraktijk?
Sessie 5: Q&A door gespreksleider Stephanie Afrifa met Brian Elstak en Nasim Miradi (Rose Stories)

Alternatief: rondleiding door A-Lab.

16.15 Terugkoppeling sessies en gesprek met panel en zaal

17.15 Afsluiting & borrel


Voor wie?
Deze bijeenkomst is bedoeld voor ontwerpers en makers, beschouwers en vertegenwoordigers van (culturele) instellingen: alle (potentiële) aanvragers en geïnteresseerden. De bijeenkomst heeft onder andere tot doel het veld te informeren over de activiteiten van het fonds: het biedt een greep uit de talloze vormgevingsprojecten die zijn ondersteund, maar ook inzicht in de activiteiten die het fonds heeft ondernomen om het vakgebied te stimuleren. Een ander doel van de bijeenkomst is vooruit te blikken op de toekomst, door vanuit het veld input te verzamelen voor nieuw beleid en het aanscherpen van de subsidieregelingen.

Aanmelden
Toegang is gratis, maar aanmelden via vormgeving@stimuleringsfonds.nl is noodzakelijk. Geef s.v.p in uw mail uw eerste en tweede keus voor een deelsessie door.