<
actueel / nieuws

Voucherprocedure presentaties buitenland

18 januari 2016

Het Stimuleringsfonds Creatieve lndustrie kent een verkorte procedure voor makers die zijn uitgenodigd door een buitenlandse culturele instelling of organisatie voor een presentatie in het buitenland die op korte termijn plaatsvindt. Dit kan deelname zijn aan een tentoonstelling, manifestatie, individuele presentatie, workshop, lezing of deelname aan een congres als spreker. De aanvrager kan hiervoor een voucher aanvragen. Deze procedure is een aanvulling op bestaande subsidieregelingen van het fonds, en is gedurende het jaar doorlopend aan te vragen.

Belangrijke voorwaarden

het project vindt in het buitenland plaats;
er is sprake van een uitnodiging door een culturele instelling of organisatie uit het buitenland van een recente datum;
de bijdrage is voor reis-, accommodatie-, transport- en presentatiekosten;
de subsidiebehoefte bedraagt maximaal € 1.500 per persoon;
er kan niet worden aangevraagd voor manifestaties waar reeds een procedure voor bestaat bij het Stimuleringsfonds.

Buitenlandse uitnodiging
De strekking van de uitnodiging is zwaarwegend: het toont de buitenlandse (kennis)vraag aan en de omschrijving van de deskundigheid en kwaliteit van de (Nederlandse) betrokkenen. De buitenlandse vraag moet zich vertalen in een substantiële bijdrage in financiële of faciliterende zin. Hieruit blijkt de betrokkenheid en behoefte van de buitenlandse partij.

'Het fijne van die vouchers is dat het proces van aanvraag tot honorering heel snel gaat'
Grafisch ontwerper Joris Landman kon in het voorjaar van 2015 met een voucher deelnemen aan het D'Days Design Festival in de Parijse voorstad Saint-Ouen. 'Ik was heel blij met deze subsidie', zegt Landman. 'Het fijne van die vouchers is dat het proces van aanvraag tot honorering heel snel gaat. Een uitnodiging kan heel plotseling komen en daar kun je dankzij die vouchers snel op reageren.'

Voor Landman leverde zijn deelname aan de tentoonstelling de uitnodiging op van de curator van het Franse Collective 1992 om in september opnieuw te exposeren tijdens de Paris Design Week. De ontwerper legde er ook verschillende andere contacten voor nieuwe projecten en samenwerking. 'Het effect van deelname aan zo'n tentoonstelling is groot. Voor mij zijn er vier of vijf min of meer concrete zaken uit voortgekomen en het is ook goed voor de uitbreiding van je netwerk.'

Lees hier hoe een voucher vanuit het Stimuleringsfonds deze presentatie mogelijk maakte.
Vanaf 22 januari kunt u een aanvraag indienen via de online aanvraagomgeving. Lees hier meer over de Voucherprocedure.