<
actueel / nieuws
  • Foto: Simon Heijdens' Silent Room SXSW 2016

Vouchers SXSW 2017

21 november 2016

In maart 2017 vindt een nieuwe editie van het festival South by Southwest (SXSW) plaats in Austin, Texas. Het festival is toonaangevend op het gebied van muziek, film, digital storytelling en digitale cultuur. Jaarlijks worden tijdens het festival duizenden projecten gepresenteerd, waaronder ook een aanzienlijk Nederlands aanbod op het gebied van digitale cultuur, games en digital storytelling. Het Stimuleringsfonds stelt zes vouchers ter beschikking voor door SXSW geselecteerde Nederlandse makers die zich tijdens het festival presenteren in het officiële programma.

De volgende programmaonderdelen komen in aanmerking binnen de domeinen Interactive en Film: Deelname aan de conferentie; deelname aan het Accelerator programma; deelname aan de Interactive Trade Show; deelname aan de AR/VR tentoonstelling; presentatie van werk in opdracht van SXSW.

De vouchers bedragen €3.000 en zijn bedoeld als tegemoetkoming in de reis- en verblijfkosten. Dien uiterlijk donderdag 5 januari een aanvraag in.

Procedure
Uw voorstel kunt u indienen via de online aanvraagomgeving van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Selecteer hierbij de deelregeling 'Open Oproep' en de ronde 'Deelname South by Southwest'. Het voorstel bestaat uit:
• een beknopte omschrijving en motivatie van de activiteit (max 2 pagina's a4);
• een beknopte begroting (max 1 pagina a4);
• een uitnodiging of toezegging vanuit SXSW voor deelname aan het officiële programma;
• CV (max 2 pagina's a4);
• een uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Beoordeling
Aan de inzendingen worden in totaal maximaal zes vouchers verleend. De selectie heeft de vorm van een tender, waarbij een aantal voorstellen boven andere wordt verkozen. Subsidie wordt verstrekt op basis van de Deelregeling Digitale Cultuur. Het project moet een bijdrage leveren aan de Deelregeling Digitale Cultuur. Bij de beoordeling wordt er met name gelet op:
• in hoeverre de deelname van toegevoegde waarde is op het bestaande aanbod op SXSW;
• de verwachte kansen die de deelname creëert voor de deelnemer en de Nederlandse creatieve industrie;
• de artistieke en inhoudelijke kwaliteit van het project en de maker of initiator.

De beoordeling wordt binnen maximaal 4 weken na de sluitingsdatum afgerond.

Verdere informatie

Voor vragen over de vouchers en de procedure kunt u contact opnemen met stafmedewerker Hugo van de Poel: h.vandepoel@stimuleringsfonds.nl of via telefoonnummer 010-4361600.

Foto: Simon Heijdens' Silent Room SXSW 2016