<
actueel / nieuws

Wat is er smart aan India's 100 smart cities?

11 januari 2016

In minder dan tien jaar wil India honderd smart cities uit de grond stampen. Langs grote snelwegcorridors komen nieuwe megasteden van ongekende omvang. Hoe gaan die steden eruitzien en wat wordt eigenlijk bedoeld met smart cities? Architect Gert Jan Scholte wil de dialoog daarover tussen Indiase en Nederlandse onderzoekers en professionals op gang brengen.

Veel Nederlandse architecten met buitenlandse ambities richten hun aandacht de laatste jaren vooral op China. Dat India een nog grotere groeimarkt voor architecten is, lijken nog maar weinigen te beseffen. Terwijl dat land sinds het aantreden van premier Narendra Modi in mei 2014 het ambitieuze plan ontwikkelde om in de komende vijf tot tien jaar honderd smart cities te ontwikkelen. Deels compleet nieuwe steden, deels bestaande steden die drastisch gemoderniseerd moeten worden.

De Indiase regering heeft voor het programma 7,75 miljard dollar vrijgemaakt. Via de India Smart Cities Challenge werden in 2015 20 steden geselecteerd die de beste projectplannen habben ingediend. Die krijgen daarna vijf jaar lang 13,5 miljoen dollar per jaar om hun plannen te realiseren. In 2016 worden nog eens 40 steden geselecteerd en in 2017 eveneens. Het hele project wordt gesteund door de Bloomberg foundation van voormalig burgemeester van New York Michael Bloomberg.

Zes keer Shanghai
'Het is echt gigantisch wat er in India staat te gebeuren,' zegt de Nederlandse architect Gert Jan Scholte die sinds 1992 regelmatig in India komt. 'Behalve die honderd smart cities staan er langs snelwegcorridors industriële clusters, havens en vliegvelden op het programma. Tussen Delhi en Mumbai moeten langs de snelweg zeven nieuwe steden komen te liggen. De havenstad Dholera in Gujarat moet een mega-stad worden, zes keer zo groot als Shanghai. Vanuit het buitenland is er heel veel belangstelling voor deze ontwikkelingen. Frankrijk stopt er 2 miljard euro in, Singapore heeft twee steden geadopteerd. Amerika, Japan, iedereen springt er op.'

Vijf jaar geleden werd Scholte gevraagd om les te komen geven aan het J.J. College of Architecture in Mumbai. Samen met Pelle Poiesz en Sanne Vanderkaaij Gandhi schreef hij 'Learning from Mumbai' over de architectuurpraktijk in die stad. Het boek werd gefinancierd door het Stimuleringsfonds, net als een tweede boek 'Learning from Delhi', dat inmiddels ook is verschenen.

Chasing the Indian Dream
In een nieuw boek, 'Chasing the Indian Dream', dat eind 2016 moet verschijnen, wil Scholte via interviews met sleutelfiguren in zowel India als Nederland in kaart brengen hoe in beide landen tegen die nieuwe ruimtelijke en architectonische realiteit rondom de snelwegcorridors wordt aangekeken en wat daaruit te leren valt.

'Smart cities is nu het toverwoord in India, maar in werkelijkheid weet niemand echt goed wat het betekent,' zegt Scholte. 'De centrale overheid is er ook erg vaag over. Wat ik wil doen is topmensen in Nederland en India bevragen over wat een smart city volgens hun moet zijn. Waarbij de focus niet alleen op stedenbouw, architectuur en techniek ligt, maar ook op de sociale kant en de inzet van design om stedelijke problemen aan te pakken. Op mijn lijstje staan de ceo van de Delhi Mumbai Industrial Corridor Development Corporation, maar ook de ceo van het grootste IT-bedrijf van India en bijvoorbeeld Stefan de Koning van MVRDV, dat inmiddels in de stad Puna het iconische wooncomplex Amanora Hills ontwierp.'

Dialoog en kansen
Doel van het boek, waaraan wordt meegewerkt door onder meer UN-Habitat, Unesco IHE, Wereldbank India, en de universiteiten CEPT India en TU Delft, is de dialoog over de stedelijke ontwikkeling in India te bevorderen en zo tot nieuwe inzichten te komen. En daarmee natuurlijk ook kansen voor Nederlandse architecten in India te scheppen.

'Met de enorme schaalgrootte van de Indiase projecten in gedachten is het duidelijk dat samenwerken met andere Nederlandse bureaus in multidisciplinaire teams voor alle participerende partijen een pre is,' zegt Scholte. 'Momenteel ben ik bijvoorbeeld samen met 2030 Water Resources Group een project aan het opzetten voor de Hindon River Rejuvenation en de stad Saharanpur, een van de genomineerde smart cities, waar deze rivier doorheen stroomt. Zo'n project is met een stroomgebied van 400 kilometer van zo'n andere orde, dat moet je gewoon gezamenlijk oppakken.'

De publicatie Chasing the Indian Dream van Architectenbureau Gert Jan Scholte is ondersteund vanuit de Deelregeling Internationalisering.

Foto: Bas Losekoot