<
actueel / nieuws

Water is in!

07 juli 2010

Ruimtegebrek in combinatie met de stijgende zeespiegel en toenemende regenval inspireert veel onderzoekers en ontwerpers. Recent heeft het Sfa een aantal onderzoeken naar de toepassing van water als landschapselement ondersteund.

Twee startsubsidies – Watergedragen en Typologisch for sustainable wateruse in Japan - zijn bedoeld om een onderzoek op te zetten naar hoe een doordachte waterinfrastructuur landschappelijk kan worden ingepast en kwalitatief kan bijdragen aan een duurzamere toepassing van het schaarse goed.

Het architectuur en stedenbouwkundig bureau Defacto en de Vlaamse handelsvereniging TV Shadia Khan doen ontwerpend onderzoek naar de manier waarop waterstedenbouw tot stand kan komen. Beide onderzoeken zullen leiden tot een toolbox die ontwerpers kunnen gebruiken bij het ontwerpen van woonwijken of steden op het water.