<
actueel / nieuws

Waterplein in Rotterdam

12 januari 2012

Op het Benthemplein in Rotterdam komt een waterplein. Vorige week werd het ontwerp van De Urbanisten gepresenteerd. In 2005 verleende het Stimuleringsfonds voor Architectuur subsidie voor een ontwerpend onderzoek naar wateroverlast in de stad. Deze opgave is actueel: dichtstedelijke gebieden hebben weinig ruimte om overtollig water te bergen. Het innovatieve concept maakt regenwater tijdelijk onderdeel van de openbare ruimte en voorkomt op die manier wateroverlast.

Florian Boer van De Urbanisten introduceerde en onderzocht het waterplein: een plein met de technische eigenschap om het regenwater enige tijd te bergen. Tegelijkertijd levert het waterplein een bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad.

Realisatie
In het kader van het Rotterdam Climate Initiative wordt nu overgegaan tot daadwerkelijke realisatie van meerdere waterpleinen in Rotterdam. Dit voorjaar wordt het eerste plein, het Bellamyplein in Rotterdam-Spangen, in gebruik genomen. Opgevolgd door de realisatie van het Benthemplein in Deelgemeente Noord. Het stenige Benthemplein, bekend van het Hofpleintheater, wordt omgevormd tot een aantrekkelijk stadsplein met ruimte voor water, sport en groen.

Resultaten
Ontwerponderzoek naar de mogelijkheden van waterberging op pleinen in Rotterdam heeft een catalogus van waterpleintypologieën opgeleverd. De resultaten zijn gepubliceerd in Lay-out #02, de uitgave van het fonds over gesubsidieerd ontwerpend onderzoek. Bij 010 verscheen een graphic-novel over hetzelfde onderwerp.