<
actueel / nieuws

Website De Energieke Stad.nl

18 april 2013

Wie maken de stad, nu de traditionele partijen van het toneel lijken te zijn verdwenen? In tijden van crisis blijkt de stad springlevend. Op allerlei wijzen realiseren mensen hun dromen. De onlangs gelanceerde website De Energieke Stad.nl beschrijft vijftig succesvolle initiatieven door nieuwe spelers in de stad en regio.

Deze selectie is voortgekomen uit een uitputtende inventarisatie naar bottom-up initiatieven die dertien architectuurcentra, verspreid over het hele land, in de zomer van 2012 hebben uitgevoerd in opdracht van het Stimuleringsfonds. Uit een longlist van meer dan 130 initiatieven zijn er uiteindelijk vijftig door de redactie en auteurs bezocht en geïnterviewd.

Alternatieven
De website De Energieke Stad brengt een enorme hoeveelheid energie en daadkracht samen voor de samenleving en ontwikkeling van de stad. Zichtbaar wordt dat alternatieve vormen van stedenbouw mogelijk zijn op tal van manieren. De meest uiteenlopende ideeën worden gerealiseerd door coalities aan te gaan, tijd te investeren, nieuwe financieringsvormen te ontwikkelen en vooral door vol te houden.

Kennis delen
Doel van de website is om de gevonden alternatieve vormen van stedenbouw te delen met nieuwe, toekomstige initiatiefnemers. Welke voorbeelden inspireren en welke voorbeelden krijgen navolging? Bovendien staat de website open voor uitbreiding met nieuwe projecten. Bent u bekend met interessante initiatieven voor nieuwe vormen van stedelijke ontwikkeling, laat het ons weten via [[mailto:info@stimuleringsfonds.nl]].

website

www.deenergiekestad.nl