<
actueel / nieuws

Website SfA

27 oktober 2011

Het SfA heeft een vernieuwde website. De vernieuwing bestaat onder andere uit een verbeterde toegankelijkheid voor aanvragers, extra aandacht voor lopende en afgeronde projecten, themadossiers over actuele en veelvoorkomende onderzoeksthema's en een apart gedeelte over ontwerpend onderzoek met extra informatie ten behoeve van het opzetten van een onderzoek.

De verbeterde toegankelijkheid komt tot uitdrukking in een overzichtelijke homepage met actuele nieuwsitems en een kalender voor de aankondiging van gesubsidieerde evenementen, tentoonstellingen, presentaties, excursies, etc.

Instroomschema
In de hoofdrubriek subsidies vindt de aanvrager een instroomschema die automatisch naar de meest relevante subsidieregeling doorverwijst. In projecten wordt vanaf nu een duidelijker onderscheid gemaakt tussen lopende en afgeronde projecten. Kennis en informatie over actuele en veelvoorkomende onderzoeksthema's worden gebundeld in themadossiers, zoals bijvoorbeeld School en schoolomgeving, Ontwerpen aan zorg en Landschap en de stad. Deze dossiers zullen met regelmaat worden aangevuld.

Ontwerpend onderzoek
Het bevorderen van ontwerpend onderzoek neemt een belangrijke positie in binnen de activiteiten van het SfA. Onderzoek is noodzakelijk om de ontwerpende disciplines te innoveren, om nieuwe opgaven te verkennen en om de professionaliteit van ontwerpbureaus te verhogen. In de afgelopen jaren heeft het SfA hierover veel kennis opgedaan. In de hoofdrubriek ontwerpend onderzoek zijn de onderzoeksresultaten van afgeronde projecten in te zien. Verder vindt men er een uitgebreide beschrijving van een aantal best practices, gevolgd door tips & tricks voor het opzetten van een onderzoek.