<
actueel / nieuws

Wegens succes verlengd: Hedy d'Ancona-prijs 2012

15 december 2010

2010 was het jaar van de eerste uitreiking van de Hedy d'Anconaprijs voor excellente zorgarchitectuur. Met het gelauwerde Groot Klimmendaal, het revalidatiecentrum van architect Koen van Velsen, is de toon gezet voor een ander type zorggebouw.

'Deze revalidatiekliniek ziet er niet uit als een ziekenhuis maar als een welnesscentrum', zegt de directeur Juan Martina. Dit gebouw heeft dan ook alle eigenschappen die een mens nodig heeft om beter te worden. Vanuit alle verpleegkamers is er uitzicht op het bos. Het gebouw heeft een aangename ruimtelijke kwaliteit en het heeft een buurtfunctie. Veel voorzieningen zoals het zwembad, sporthal en theaterzaal worden gebruikt door scholen. Het gebouw oogt dus niet alleen open en transparant, maar heeft werkelijk een knooppuntfunctie in de omgeving.

Aandachtspunten
Kwalitatief goede huisvesting voor allerlei zorgfuncties vraagt om een vooruitstrevende visie. De opdrachtgever speelt hierin een cruciale rol. Hij of zij ontwikkelt op basis van ervaringen, wensen en in samenwerking met zorgverleners en patiënten een zorgconcept op maat, voor een specifieke zorggroep, op een exacte locatie en conformerend aan een toekomstverwachting van tenminste twintig jaar. Dat is geen eenvoudige opgave. Gebleken is dat het betrekken van multidisciplinaire kennis in een vroeg stadium helpt bij die visievorming. Zijn er collectieve voorzieningen te koppelen aan de zorgfunctie, hoe is de relatie met de stedelijke omgeving of het omringende landschap en is er een verbinding voorzien van het interieur met de buitenruimte? Belangrijke thema's voor de toekomst die wij tegenkwamen. Net als de transformatie van bestaande gebouwen voor de zorg.

Uitzending gemist
Voor nu wijzen wij u graag nog eens op de televisiereeks van AVRO's Kunstuur met zes afleveringen over de rol van architectuur en kunst bij zorginstellingen. Hierin zijn de genomineerde projecten van de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2010 te zien aan de hand van zes thema's:
27 maart: ziekenhuizen
3 april: psychiatrie
10 april: ouderenzorg
17 april: geestelijke gehandicaptenzorg
24 april: maatschappelijke zorg
12 juni: afsluitende aflevering met prijswinnaar

Inschrijving Hedy d'Ancona-prijs 2012
In de zomer van 2011 gaat een nieuwe ronde Hedy d'Ancona-prijs van start. Over de exacte data van inschrijving zullen wij u tijdig berichten.
Wilt u op de hoogte blijven van de Hedy d'Ancona-prijs 2012, stuur ons een mail: info@hedydanconaprijs.nl