<
actueel / nieuws

Werkbijeenkomsten Ruimtelijke Kwaliteitsteams

28 juni 2012

Kwaliteitsteams zijn niet meer uit de huidige stedenbouwkundige praktijk weg te denken. Een eerste inventarisatie van Sandra van Assen en José van Campen leverde al 97 teams verspreid over heel Nederland op. Er is echter maar weinig bekend over de mogelijke rollen en werkwijzen van kwaliteitsteams.

Kennelijk bestaat er bij overheden en private organisaties behoefte aan deskundige en onafhankelijke adviseurs op het brede speelveld van ruimtelijke kwaliteit. De welstandscommissies 'oude stijl' worden hiervoor te beperkt geacht. Een groot voordeel van kwaliteitsteams is dat ze niet aan bestuurlijke grenzen zijn gebonden; de opgave kan veel specifieker, 'ruimtelijker' worden gedefinieerd dan voor een welstandscommissie.

Drie typen
In het onderzoek zijn drie verschillende typen teams gedefinieerd; gebiedsgericht, themagericht en uitvoeringsgericht. Om een goed inzicht te krijgen in de verschillen tussen deze teams organiseren Sandra en José werkbijeenkomsten waarin leden van kwaliteitsteams met elkaar in discussie gaan over de wijze waarop zij in hun team te werk gaan. Op maandag 11 juni vond de eerste bijeenkomst in Leeuwarden plaats over gebiedsgerichte teams. Dat er behoefte is aan uitwisseling van voorbeelden, informatie en inzicht blijkt uit de grote belangstelling.

Meedoen
Ben u benieuwd naar de inventarisatie? Wilt u meedoen aan de twee volgende werkbijeenkomsten? U kunt zich daarvoor aanmelden via de website van het onderzoek.

Dit onderzoek is ondersteund met een bijdrage uit de tijdelijke Deelregeling Stedenbouw die in 2012 afloopt.

LET OP: 7 augustus 2012 is de laatste mogelijkheid een voorstel in te dienen in deze Deelregeling.