<
actueel / nieuws

Werken vanuit je DNA | het professionaliseringstraject van Studio Van Eijk & Van der Lubbe

team

30 augustus 2017

Designstudio Van Eijk & Van der Lubbe werd in 1998 opgericht door Niels Van Eijk en Miriam van der Lubbe. Inmiddels werkt de studio met een team van acht mensen en heeft het vele succesvolle producten, ruimtelijke concepten en tentoonstellingen gerealiseerd voor o.a. het Stedelijk Amsterdam en Volvo Design Collection. In de afgelopen jaren is de zwaarte en de omvang van de projecten enorm toegenomen. 'Om vanuit inhoud en creativiteit te kunnen blijven werken, bleek een professionaliseringsslag noodzakelijk', aldus Miriam van der Lubbe.

'Ondanks onze relatief kleine studio, kloppen bijzondere bedrijven en organisaties bij ons aan met omvangrijke projecten. Wat ze aanspreekt is onze inhoudelijke manier van werken,' vertelt Miriam. 'Om adequaat op deze vraag in te kunnen gaan, ook in de toekomst, was professionalisering noodzakelijk.' In 2015 startte de studio een omvangrijk professionaliseringstraject. De subsidie uit de Open Oproep Professionalisering ontwerppraktijk in 2016 werd ingezet voor het intensief betrekken van diverse experts, waaronder een zakelijke coach, adviseurs op gebied van communicatie en sparringpartners uit het veld. Ook werd een 'smart' digitaal document ontwikkeld voor efficiënte projectadministratie.

van reactief naar proactief
Samen met de adviseurs en coaches formuleerden Van Eijk & Van der Lubbe een nieuwe visie en missie voor de studio en brachten nieuwe inhoudelijke doelstellingen in kaart. Doel was het vaststellen van het DNA van de studio, zodat het team vanuit een gedeelde visie zelfstandig en professioneel kan werken en er ruimte is voor persoonlijke ontwikkeling. Het team is uitgebreid en de werkwijze binnen projecten werd opnieuw vormgegeven. Als gevolg van het professionaliseringstraject heeft een voornamelijk reactieve werkhouding plaats gemaakt voor een meer proactieve manier van werken. 'In plaats van het reageren op gestelde vragen, zien en ontwikkelen we nu nieuwe lijnen vanuit onze visie en sturen zo aan op toekomstige projecten'.

profit vs. non-profit opdrachtgevers
In de afgelopen tien tot vijftien jaar werkte Studio Van Eijk & Van der Lubbe voornamelijk voor culturele en non-profit organisaties zoals overheden en stichtingen. In de afgelopen twee jaar kwam daar de vraag van profit organisaties bij. 'Deze bedrijven werken weliswaar vanuit een commercieel startpunt, maar ze zoeken verdieping, vernieuwing, ontwikkeling en innovatie door middel van (conceptuele) design projecten. Deze projecten zijn interessant omdat we onze creativiteit ten volste kunnen inzetten. Bovendien hebben deze projecten een groot bereik in de samenleving.' De studio heeft zichzelf ten doel gesteld de komende vier jaar de juiste balans te vinden tussen profit en non-profit opdrachtgevers. Daarbij komt ook een nieuwe communicatiestrategie kijken, die zorgt voor een heldere profilering van de studio richting de verschillende opdrachtgevers.

  • Studio Van Eijk & Van der Lubbe. Foto: Jeroen van der Wielen


  • ruimte voor innovatie
    'Regelmatig zie je tijdens de ontwikkeling van projecten kansen ontstaan die vooraf niet zijn benoemd in de opdracht', vertelt Miriam. 'Omdat deze onderdelen vaak de totale kwaliteit van een project versterken en daarmee ook de impact en de betekenis ervan, vinden we het belangrijk ruimte te creëren voor deze kansen. We hebben een extra ontwerper aangenomen die deze kansen voor de opdrachtgever in kaart brengt en onderzoekt hoe deze activiteiten kunnen worden ontwikkeld. Als het belang hiervan ook door de opdrachtgever wordt gezien, kan dit naast de lopende opdracht worden opgestart. Deze werkwijze zorgt voor verrijking van de projecten, zonder dat vanuit enthousiasme en gedrevenheid stelselmatig meer wordt geleverd dan wat er binnen de opdracht aan middelen beschikbaar is.'

    vervolg
    'Ruim 1,5 jaar verder zien we dat de ingezette veranderingen hun vruchten beginnen af te werpen', concludeert Miriam. De ontwikkeling van de studio zal de komende jaren worden voortgezet. De professionaliseringsslag heeft invloed op alle aspecten binnen de studio. Naast een nieuwe organisatiestructuur, werkt de studio momenteel samen met tekstschrijvers en communicatieadviseurs aan de nieuwe profilering van de studio. Daarnaast is ook de fysieke ruimte van de studio grondig aangepakt. 'Vertrokken vanuit het ateliergevoel, zorgt de nieuwe inrichting voor een dynamische en inspirerende werkomgeving, waar we momenteel werken aan allerlei spannende nieuwe projecten, van een omvangrijk interieurproject voor een culturele organisatie tot de inrichting van een zorghotel in Utrecht.'
  • Studio Van Eijk & Van der Lubbe. Foto: Jeroen van der Wielen


  • Foto bovenaan: Studio Van Eijk & Van der Lubbe. Foto: Jeroen van der Wielen

website

www.vevdl.com

facebook