<
actueel / nieuws

Wetenschap en samenleving

29 november 2010

Op 15 december presenteren CLUE/Vrije Universiteit en het SfA de publicatie Geschiedenis en ontwerp. Handboek voor de omgang met cultureel erfgoed.

Welke mogelijkheden biedt de geschiedenis om het ontwerpen aan de toekomst van stad en land te verrijken? Bij de grote transformatieopgaven, nu en in de toekomst, blijft de koppeling tussen erfgoed en ontwerp onveranderd belangrijk.

Het programma heeft een feestelijk tintje: op 1 november ontving CLUE de Huibregtsenprijs voor het onderzoeksproject De biografie van het Zuid-Nederlandse Cultuurlandschap, onder meer vanwege de voorbeeldige koppeling van wetenschap en samenleving.

Deze middag gaat tevens het Onderzoeks- en onderwijsnetwerk Erfgoed en Ruimte van start, waarin interdisciplinair onderwijs en onderzoek op het snijvlak van erfgoed en ruimte centraal staat.

Sprekers zijn o.a.: prof.dr. Jan Kolen (directeur CLUE), prof.dr. Jos Engelen (voorzitter Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek), drs. Cees van 't Veen (directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed), prof.dr. Wim Hafkamp (wetenschappelijk directeur NICIS, kennisinstituut Grote Steden in Nederland en drs. Janny Rodermond (directeur Stimuleringsfonds voor Architectuur)

Aanvang: 13.30u, Zaal open: 13.00u
Locatie: BIM-huis Amsterdam
Aanmelden: geschiedenisenontwerp@gmail.com

  • downloads