<
actueel / nieuws

WHAT GRANTS CAN DO!

14 december 2011

Op 18 januari organiseert het SfA een informatie- en inspiratiebijeenkomst voor de ontwerpsector naar aanleiding van de wijzigingen in het subsidiestelsel. Welke subsidie- en financieringsmogelijkheden zijn er vanaf 1 januari 2012?

Met ingang van 1 januari 2012 neemt het Stimuleringsfonds voor Architectuur de regelingen betreffende de sectoren Vormgeving, Games, Video en Bouwkunst over van de Mondriaan Stichting en het FondsBKVB. Belangrijkste wijziging in de nieuwe opzet is dat inkomenssubsidies niet langer worden verstrekt. Alle subsidies krijgen het karakter van een projectsubsidie.

Programma

14.00-14.30 uur
Inloop en registratie

14.30 uur
Onderwerp van het eerste deel van deze middag is het veranderend cultuurbeleid en de wijzigingen in het subsidiestelsel. Janny Rodermond, directeur SfA, gaat in op de toekomstige positie van het SfA. Welke stimulerende rol kan het als fonds voor ontwerpers spelen in het spanningsveld tussen cultuur, economie en maatschappij?

14.45 uur
Informatie over zes nieuwe regelingen door Bonnie Dumanaw en Anne Hoogewoning

15.05 uur
Rob Huisman, directeur BNO, licht het maatschappelijke en culturele belang toe van de Topsector Creatieve Industrie. Welke rol speelt het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie hierbij? Wat betekent dit initiatief voor de ontwerpsector op kort termijn? Welke andere subsidie- en financieringsmogelijkheden zijn er voor handen?

Els van der Plas, directeur Premsela zal ingaan op de positie van design in de nieuwe context van de creatieve industrie en op de agenda van internationalisering.

15.30 uur
Pauze

16.00 uur
In het tweede deel van de middag concentreren we ons op presentaties van inspirerende voorbeeldprojecten, businesscases en verdienmodellen. Hoe kan je je staande houden, wanneer de economie stagneert?

De middag staat onder leiding van moderator Ruben Maes.

In samenwerking met de Federatie Dutch Creative Industries (BNO, BNI, BNA, PIBN, Fotografen Federatie, VEA, Modint en DGA), Pakhuis de Zwijger, Premsela en het Stimuleringsfonds voor Architectuur.

woensdag 18 januari – 14.00 tot 18.00 uur
Pakhuis de Zwijger, Amsterdam


Aanmelden