<
actueel / nieuws

Who cares? Ontwerpprijsvraag zorg en transformatie

13 december 2016

Gezocht: innovatieve en toekomstgerichte visies op de Nederlandse woonwijken, die antwoord geven op de vergrijzing en de veranderingen in de zorg en ondersteuning; nieuwe ideeën die een impuls geven aan de ruimtelijke vernieuwing van de wijken. Who cares is een oproep aan ontwerpers en innovatieve doeners en denkers uit andere sectoren om gezamenlijk hun idee voor toekomstbestendige wijken te verbeelden.


Er wordt geen uitgewerkt plan gevraagd, maar een heldere schets van een krachtig idee. Omdat de vraag van Who cares zich op het snijvlak bevindt van zorg, wonen en ondersteuning, roepen de initiatiefnemers nadrukkelijk op tot allianties van ruimtelijk ontwerpers en zorgprofessionals, ook ondernemers, wijkplatforms, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties en (collectieven van) bewoners kunnen deelnemen. Ieder team heeft tenminste één professioneel ontwerper opgenomen.

Initiatief
De prijsvraag is een initiatief van de Rijksbouwmeester in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Stichting Humanitas, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, de gemeenten Almere, Groningen, Rotterdam, gemeente Sittard-Geleen en de provincie Limburg.

Startbijeenkomst
Op 18 januari wordt de prijsvraag officieel gelanceerd en publiceren we het reglement. Dit gebeurt tijdens de kick-off bijeenkomst in de schouwburg van Almere vanaf 10.00 uur. Tijdens deze kick-off belichten verschillende sprekers de opgave en achtergrond van de prijsvraag en ontvangen deelnemers praktische informatie over het verloop van de prijsvraag.

website

prijsvraagwhocares.nl