<
actueel / nieuws

Wim Crouwel - Modernist

01 december 2015

Binnenkort komt de nieuwe Engelstalige monografie over Wim Crouwel uit. Frederike Huygen verrichte onderzoek en schreef de publicatie als vervolg op de eerder door haar gepubliceerde monografie over Wim Crouwel. Het Stimuleringsfonds droeg bij aan het onderzoek en aan de totstandkoming van de publicatie.

Aan de basis van deze publicatie ligt het eerder door Frederike Huygen gepubliceerde Wim Crouwel - Mode en Module. In de nieuwe monografie plaatst Frederike Huygen het werk van Crouwel in een internationaal perspectief. Daarnaast gaat ze dieper en kritischer in op zijn grafische werk. Tevens wordt een link gelegd naar de invloed van Wim Crouwel op latere generaties ontwerpers. De inhoud van de publicatie komt mede tot stand op basis van interviews tussen Huygen en Crouwel. Daarnaast wordt het archief van het Stedelijk Museum Amsterdam geraadpleegd en gaat Huygen in gesprek met een jongere generatie ontwerpers.

De publicatie wordt uitgegeven door Lecturis, met grafische vormgeving door Lex Reitsma.

Het Stimuleringsfonds droeg vanuit de regeling Vormgeving bij aan het onderzoek en aan de totstandkoming van de publicatie.

website

www.lecturisbooks.nl