<
actueel / nieuws

WINNAAR HEDY d'ANCONA-PRIJS 2010

02 juni 2010

Het revalidatiecentrum Groot Klimmendaal in Arnhem is de winnaar van de Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2010.

De jury onder leiding van Ton Venhoeven selecteerde het winnende project uit zes genomineerde projecten die eerder dit jaar zijn bezocht. De jury omschreef het revalidatiecentrum als 'een gastvrije en open omgeving waarin de zorg een natuurlijke basis heeft, maar die tevens ruimte biedt aan andere activiteiten. Een dergelijke vorm van slim dubbelgebruik is zowel maatschappelijk als qua financiering doorslaggevend voor het maken van innovatieve en hoogwaardige zorgarchitectuur.'

Op 1 juni 2010 ontvingen de winnaars, architect Koen van Velsen en opdrachtgever dhr. J.D. Martina, algemeen-directeur van de Stichting Arnhems Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal, de prijs van 20.000 euro uit handen van mevrouw Hedy d'Ancona.

'Groot Klimmendaal raakt de essentie van architectuur: het maken van mooie ruimtes. Het valt te prijzen dat de zorgfunctie niet van het gebouw valt af te lezen. Het gebouw straalt zelfverzekerdheid en beheersing uit. Precies de eigenschappen die een revalidant nodig heeft om beter te worden. Het zorgconcept is op een treffende wijze vertaald in architectuur.'

Eervolle vermeldingen
Een eervolle vermelding was er voor het Gezondheidscentrum Jozef in Deventer. Volgens de jury: 'Een project dat getuigt van begrip, durf en originaliteit'. 'De analytische capaciteiten van de architect Matthijs Bouw zijn van doorslaggevende betekenis bij deze intelligente transformatie van een wederopbouwmonument.'

Het woon-werkproject Oosterdel in Broek op Langedijk kreeg eveneens een eervolle vermelding. De jury is enthousiast over de maatschappelijke inbedding van het kleinschalige zorgproject, dat te danken is aan het gezamenlijke initiatief van Stichting Veldzorg en de Raphaëlstichting, en de contextuele architectuur van 9 graden architecture. 'Door de ligging aan het aangrenzende Oosterdelgebied zijn wonen en werken volledig geïntegreerd.'

Eerste editie
De Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur is een nieuwe prijs in de Nederlandse architectuur- en zorgwereld. De prijs richt zich specifiek op gebouwen in de zorgsector waarbij stedenbouw, tuin- en landschapsarchitectuur, architectuur en/of interieurarchitectuur het zorgconcept ondersteunen. Uit de 112 inzendingen blijkt dat bouwen met respect voor de patiënt, cliënt, medewerker en familie, in relatie tot de wijk of omringende landschap, geen eenvoudige opgave is. Slechts enkele bijzondere projecten zijn voorbeeldstellend en inspireren. Bovendien maken medici en architecten veel te weinig gebruik van elkaars expertise. De eerste ronde van de Hedy d'Ancona-prijs toont aan dat kwaliteitsverbetering in de zorgarchitectuur geen overbodige luxe is. In 2012 wordt de prijs opnieuw uitgereikt.

Publicatie
Het eerste exemplaar van de publicatie Hedy d'Ancona-prijs voor excellente zorgarchitectuur 2010 is op 1 juni overhandigd aan Iris van Bennekom, directeur Langdurige Zorg VWS.
Naast vijf essays die ingaan op de vaak onnodig stigmatiserende zorgarchitectuur, de invloed van stelselwijzigingen en kredietcrisis, het gehanteerde doelgroepenbeleid en hergebruik ofwel de aantrekkelijkheid van oude gebouwen voor nieuwe zorgconcepten, zijn alle inzendingen, shortlist, nominaties en uiteraard de prijswinnaar in de publicatie vertegenwoordigd. Met een voorwoord van Hedy d'Ancona en een DVD van ZIE ZORG, een reeks van televisie-uitzendingen over de rol van architectuur en kunst bij zorginstellingen.

Initiatief en doelstelling
De Hedy d'Ancona-prijs is een gezamenlijk initiatief van het Stimuleringsfonds voor Architectuur (SfA) en het TNO Centrum Zorg en Bouw. Atelier Rijksbouwmeester en het ministerie van VWS ondersteunen het initiatief.
De prijs en de eraan gekoppelde communicatie en publiciteit beogen de kwaliteit van zorggebouwen in alle facetten te verbeteren. De prijs is geen doel maar een middel om:

Voorbeeldige architectuur in de zorgsector bekendheid te geven bij alle betrokken partijen (opdrachtgevers, architecten, zorgprofessionals, overheden, gebruikers en ontwerponderwijs)
Kennis te verzamelen door de totstandkoming van de genomineerde projecten te analyseren.

www.hedydanconaprijs.nl

  • downloads