<
actueel / nieuws

Wisselingen in het bestuur

08 september 2011

Onlangs heeft het SfA afscheid genomen van Mariet Schoenmakers, die op zeer betrokken wijze haar functie als voorzitter van het bestuur gedurende zes jaar heeft ingevuld. Haar taak is overgenomen door Roelof Bleker. Ook Bjarne Mastenbroek heeft het bestuur verlaten, vanwege het bereiken van de maximale benoemingstermijn. Helaas hebben we vroegtijdig afscheid moeten nemen van Luc Vrolijks, die gedurende zijn vakantie plotseling is overleden.

Roelof Bleker is momenteel dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland. Hij heeft een brede bestuurlijke ervaring in de publieke sector. In de architectuurwereld heeft hij respect afgedwongen als wethouder van de gemeente Enschede. Bleker was verantwoordelijk voor de innovatieve wederopbouw van Roombeek. Als wethouder stedelijke ontwikkeling en cultuur wist hij vruchtbare samenwerkingsverbanden tussen de verschillende culturele discipline te initiëren. Deze brede achtergrond in cultuur en bestuur past bij de toekomstige uitbreiding van de werkterreinen van het SfA met vormgeving, e-culture en gaming.

Als nieuw bestuurslid is tevens benoemd Endry van Velzen, die een brede ervaring heeft in de stedelijke herontwikkeling en actief is in onderzoek naar en reflectie op de actuele ontwerppraktijk. Hij neemt de plaats in van Bjarne Mastenbroek, die zich binnen en buiten het fonds inzet voor de positie van de architect, vanuit een kritische houding ten aanzien van de ontwikkelingen in de beroepspraktijk.

Het afscheid van Luc Vrolijks kwam geheel onverwacht. Vanuit zijn bureau Urban Progress, opereerde hij vooral in Amsterdam en New York. Dit jaar was hij onder andere nog sterk betrokken bij de uitwisseling tussen beide steden, binnen het Glimpses project van Arcam.

  • downloads