<
actueel / nieuws

Woonerven Lunetten

14 juli 2011

De kwaliteit van woonerfwijken uit de jaren 70 en 80 wordt vaak onderkend. Studie Woonerven – verschenen als Lay-out 8 – onderzocht de verborgen kwaliteiten van woonerven in Nederland. In het vervolg is de ruimtelijke en sociale waarde van woonerven in Lunetten onderzocht door in gesprek te gaan met bewoners. Opvallende uitkomst is dat de bewoners een leefomgeving schetsen vergelijkbaar met een dorp in de stad, met veel sociale contacten en een veilige omgeving voor kinderen om te spelen.

Geen grootschalige ontwerpopgaven, maar kleinschalige ingrepen. Goed onderhoud en betrokken bewoners. En een gewillige gemeente. Deze factoren zijn van belang voor de leefbaarheid van de woonerven. Dit zijn de belangrijkste conclusies uit een onderzoek van architectuurcentrum Aorta naar de kwaliteit van woonerven in Lunetten.

Onderzoeksteam
Met een subsidie uit de Deelregeling jaarprogramma's van het SfA, gaf Aorta aan Ivan Nio en Willemijn Lofvers de opdracht voor een vervolg op hun Studie Woonerven. Samen met Nynke Jutten en Doske van der Wilk onderzochten zij de samenhang tussen ruimtelijke en sociale aspecten van de woonerven in Lunetten vanuit het perspectief van de bewoners. De focus in het onderzoek lag op het gebruik en de beleving van de private en collectieve ruimte.

Jaren 70 en 80 wijken
De woonerfwijken uit de jaren 70 en 80, de zogenaamde bloemkoolwijken, hebben een subtiele overgang tussen private, collectieve en publieke ruimte. Deze overgangzone bepaalt voor een belangrijk deel de kwaliteit van deze wijken. Indertijd zijn deze wijken opgezet met het idee dat eigenaarschap, gebruik en beheer onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Na veertig jaar is de bewonerssamenstelling echter veranderd en ontstaat de vraag of de oorspronkelijke ideeën achter de bloemkoolwijken nog houdbaar zijn of juist zorgen voor problemen op het gebied van bijvoorbeeld veiligheid.

Dorp in de stad
Nio en Lofvers spraken met bewoners en professionals en organiseerden diverse workshops in de wijken. In kaarten werden de sociale contacten en het gebruik van de verschillende ruimten verbeeld. Het beeld dat door bewoners wordt geschetst is dat van een dorp in de stad met veel sociale contacten en een veilige omgeving voor kinderen om te spelen.
Het onderzoek werd opgenomen in het programma Where Life Swirls van de SEV.
In het rapport Studie Woonerven Lunetten is het onderzoek, de resultaten en een verslag van het afsluitende debat te lezen.

  • downloads