<
actueel / nieuws

Workshop Optimal Healing Environment

07 augustus 2012

Hoe valt de leef- en werkomgeving in ziekenhuizen te verbeteren? Veel ziekenhuizen kenmerken zich door een institutioneel karakter (klinisch, kil en onpersoonlijk), veroorzaakt door schaal en omvang van het programma. De menselijke maat raakt daardoor in de verdrukking. In een tweedaagse workshop op 29 en 30 november werken gezondheidswetenschappers, ontwerpers en architecten samen aan een concrete ontwerpopgave binnen en buiten een bestaand ziekenhuis. Via kleine innovatieve ingrepen aan specifieke stressgevoelige zones – zogenaamde 'Power Points'– wordt een begin gemaakt met een Optimal Healing Environment.

Heeft u interesse in deelname? Zie de PDF Open Oproep Workshop 'Power Points', rechts op deze pagina. Aanmelden kan tot uiterlijk 1 september.

Symposium
Voorafgaand aan de workshop vindt op 28 november het internationale symposium Optimal Healing Environment plaats, georganiseerd door kopvol architecture & psychology i.s.m. het Samueli Institute (USA) en het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Tijdens dit symposium belichten (inter)nationale sprekers vanuit wetenschap en praktijk verschillende perspectieven op Healing Environment. Aan ieder perspectief wordt een pro- en contra lezing gekoppeld. Reserveer de datum 28 november 2012 alvast in uw agenda.

  • downloads