<
actueel / nieuws

Zorg in bestaand vastgoed

20 januari 2010

In Lay-out 10. Alternatieven voor zorg in de stad onderzoekt biq stadsontwerp hoe moderne zorgconcepten in de naoorlogse gebouwenvoorraad zijn te realiseren.
In het denken over bouwen voor de zorg is nieuwbouw dominant. Flexibiliteit is hierin een belangrijk thema.

Vastgoed wordt zo ontwikkeld dat een ander gebruik op termijn mogelijk is. Biq stadsontwerp vraagt zich af waarom er zelden andersom wordt gedacht. Bestaand vastgoed dat nu een ander gebruik heeft, is mogelijk geschikt te maken voor zorginstellingen. Door te sleutelen aan het bestaande vastgoed ontstaan er mogelijkheden voor alternatieve strategieën. In IJsselmonde zijn twee locaties met bestaand vastgoed bestudeerd. Eén studie is gericht op aanpassing van een complex galerijwoningen uit de jaren zestig voor zorgfuncties. In de tweede case is gekeken naar de mogelijkheden om een bestaand zorgcomplex te herontwikkelen vanuit woonbehoeften.
Biq zet in op lichte en snel uitvoerbare interventies, die in combinatie een ontwikkelingsvisie bieden voor het stadsdeel. Daarbij betrekken ze de directe omgeving van de gebouwen in hun benadering.
Lay-out 10. Alternatieven voor zorg in de stad zal worden verspreid samen met de krant De zuidwijker van SUBoffice, een onderzoek dat ook door het fonds werd gesubsidieerd. De twee onderzoeken hebben met elkaar gemeen dat zij zich richten op de collectieve voorzieningen in een naoorlogse woonomgeving, op de architectuur en op de vaak verwaarloosde schaal van het stedenbouwkundig micromilieu en de betekenis hiervan voor het functioneren van een wijk. Zij opereren beide op het grensvlak van architectuur en stedenbouw, en richten zich op de maatschappelijke waarde van de bestaande bebouwing, in plaats van de bestaande bebouwing alleen te beoordelen op vastgoedwaarde.
Op 18 maart organiseert het Stimuleringsfonds een studiemiddag naar aanleiding van dit onderwerp in het Berlage Instituut. Aanmelden via sfa@archfonds.nl