<

Case 2 Drenthe College – collectief leren en ontwikkelen

Het Practoraat Zorg&(Sensor)Technologie is een samenwerkingsverband van het Drenthe College, Hanzehogeschool Groningen, provincie Drenthe en Gemeente Assen. Het betreft een onderzoeks- en opleidingscentrum waar studenten, samen met zorginstellingen en bedrijven werken aan de ontwikkeling en praktische toepassing van technologische innovaties voor de zorg. Binnen welke omgeving wordt het collectieve leren van de studenten, de zorgverleners en de producenten optimaal gestimuleerd?

Binnen deze multidisciplinaire samenwerking wordt gewerkt aan technische oplossingen die beter aansluiten bij de huidige wensen en behoeften van de patiënten en zorgverleners. De ervaring leert dat veel bestaande technologische toepassingen in de praktijk door zowel patiënten als zorgverleners beperkt worden toegepast. Het Practoraat Zorg&(Sensor)Technologie ziet hier kansen: medewerkers Zorg en Welzijn kennen de behoeftes van de patiënten goed, maar missen vaak de technische kennis en vaardigheden om hier aan tegemoet te kunnen komen. ICT-specialisten beschikken over de technische kennis en vaardigheden, maar kennen de gebruikers, de patiënten en zorgverleners onvoldoende. In speciale onderwijsmodules kunnen zorg- en techniekstudenten hun kennis en vaardigheden op het gebied van zorg en technologie samen verdiepen. Ook wordt er samengewerkt met zorginstellingen en met het bedrijfsleven. Niet alleen studenten, maar ook producenten, zorgverleners en patiënten profiteren zo van deze integrale onderwijsvorm.

Het Drenthe College wil in Assen, Meppel en Emmen leer-/werkplekken ontwikkelen, waar studenten van Zorg en Welzijn én ICT-studenten samen hun grenzen verleggen, waar producenten hun producten kunnen presenteren en laten testen, en waar zorgpersoneel in de praktische toepassing van producten oefent onder begeleiding van studenten. Centraal staat de vraag binnen welke omgeving het collectieve leren van de studenten, de zorgverleners en de producenten optimaal wordt gestimuleerd. Wat is de invloed van het collectieve leren en ontwikkelen op de ruimtelijke en functionele organisatie van het gebouw? Waar liggen kansen voor onderwijs- en onderzoeksresultaten om elkaar in een praktijk- en testomgeving te versterken? Maar ook, hoe kan vorm gegeven worden aan een flexibele leeromgeving, waarmee tegemoet gekomen wordt aan de snelle veranderingen in zorgtechnologie?

Het Drenthe College is op zoek naar ruimtelijke ontwerpers, die in staat zijn digitale en organisatorische aspecten mee te nemen in het ruimtelijke ontwerp, en (digitale) makers, met kennis van en ervaring met co-creatief design.