<

Case 2: Summa College

De onderwijsstrategie van het Summa College is in transitie richting onderwijs dat plaatsvindt in een hybride leeromgeving, waarbij school en praktijk verweven zijn. Het onderwijs wordt kleinschaliger, uitgevoerd op meerdere (kleinere) locaties en in samenwerking met bedrijven en andere opleidingen. Daarbij biedt het tevens meer ruimte voor gepersonaliseerde leerroutes. Hoe kunnen deze ontwikkelingen in de onderwijsstrategie ook op gebouwniveau concreet per opleiding vormgegeven worden? Het nieuwe huisvestingsplan dat Summa College samen met haar personeel opstelde biedt hiertoe volop nieuwe kansen. Voor het verzilveren van kansen stelt het Summa College eigenaarschap en betrokkenheid van zowel studenten als docenten als voorwaarde.

Het nieuwe huisvestingsplan biedt opleidingen kansen voor nieuwe verbindingen tussen onderwijs en praktijk. Zo verhuisde de Automotive opleiding naar de Automotive Campus in Helmond, starten per augustus 2018 verschillende techniek opleidingen op het terrein van Brainport Industries Campus (BIC) en krijgt de opleiding Fashion een nieuwe locatie op het creatieve Strijp-S in Eindhoven. Een belangrijke vraag is nu, hoe kunnen de mogelijkheden van deze nieuwe locaties op gebouwniveau concreet vormgegeven worden? Hoe maak je bijvoorbeeld een bestaand schoolgebouw flexibel of multifunctioneel in gebruik?

Specifiek voor de opleiding Fashion nodigt het Summa College ontwerpers uit tot het doen van een voorstel voor een co-creatief onderzoekstraject, waarbij samen met docenten en studenten van de opleiding Fashion (niveau 2, 3 en 4) gewerkt wordt aan de ruimtelijke invulling en in gebruik name van de nieuwe locatie op Strijp-S. De nieuwe leeromgeving dient passend te zijn voor zowel niveau 2, niveau 3 als niveau 4 studenten. Belangrijke deelvragen die hier een rol bij spelen zijn: hoe ontwikkelen we een aantrekkelijke hybride leeromgeving, die aansluit op de toekomstvraag in maatwerk en individuele aandacht? Hoe creëer je een omgeving die naast prikkelend ook veilig is? En hoe borg je de flexibiliteit van de leeromgeving, opdat verschillende leer- en werkvormen kunnen plaatsvinden?

De vraag is om veranderingen in curricula en in huisvesting in samenhang met docenten te ontwikkelen, het ontwerpproces co-creatief en activerend in te richten en alle gebruikers (docenten, studenten, en waar mogelijk de bedrijven) actief bij het ontwerpproces te betrekken. Het Summa College nodigt daartoe (interieur)architecten, (social) designers en (digitale) makers uit om ontwerpvoorstellen en prototypes te ontwikkelen voor passende huisvesting en een voorstel in te dienen voor een procesontwerp om tot implementatie van het nieuwe huisvestingsplan te komen.