<

Case 4 Albeda – buiten de kaders van het klaslokaal

Albeda is met 21.000 studenten, verspreid over twintig locaties in- en rondom Rotterdam, een van de grootste ROC's van Nederland. Het onderzoeken en toepassen van nieuwe technologieën speelt in alle opleidingen een belangrijke rol. Albeda wil met een gezamenlijk Innovatie Lab voor alle opleidingen één plek creëren waar innovatie en experiment centraal staat. Hoe organiseer je blijvende betrokkenheid bij een experimenteerplek in zo'n een grootschalige leerlandschap?

Technologie biedt tal van nieuwe mogelijkheden voor het hedendaagse leren. Veel opleiding zijn momenteel op zoek naar de kansen die bijvoorbeeld 3D printers en VR brillen voor hun onderwijs kunnen betekenen. In een grootschalig leerlandschap als Albeda leidt dit tot een grote hoeveelheid kleine experimenten die los van elkaar plaats vinden. Met het Innovatie Lab wil Albeda de reeds bestaande kennis op één plek samenbrengen. Het Innovatie Lab is een ontmoetingsplek tussen theorie en praktijk, en tussen de opleidingen. Docenten en studenten kunnen zich het lab eigen maken en buiten de kaders van het traditionele klaslokaal nieuwe vormen van onderwijs ontdekken.

Hoe richt je een 'innovation playground' voor docenten en studenten in? Ervaring leert dat de aantrekkingskracht van nieuwe snufjes vaak slechts tijdelijk is. Een VR-bril of 3D printer staat na een half jaar alweer ongebruik in de hoek, op het moment dat eigenaarschap onvoldoende geborgd is. Hoe bestendig je het gebruik van de technologieën die vanuit het Innovatie Lab beschikbaar zijn? Het is belangrijk om ook goed aan te sluiten bij de behoeften van de docenten. Een gezamenlijke plek voor onderzoek en experiment definieert de rol van de docent opnieuw en creëert mogelijkheden voor 'life-long-learning' en 'peer-to-peer-learning', waar docenten en studenten beiden profijt van hebben.

Tot slot biedt het Innovatie Lab ook kansen om zich als ROC open te stellen voor bedrijven. Hoe kan een lab een ontmoetings- en expertisecentrum zijn voor onderwijs en bedrijfsleven? Een plek waar iedereen zich kan professionaliseren en in een bredere context dan het eigen vakgebied kan opereren?

Albeda College is op zoek naar ruimtelijke ontwerpers en/of digitale makers, die ervaring hebben met co-creatieve ontwerpend onderzoek, die in staat zijn het ontwerpproces in samenwerking met docenten, studenten en bedrijven vorm te geven, en organisatorische en ruimtelijke onderwijsconcepten in samenhang kunnen ontwikkelen.