<

Case 4: CITAVERDE College

Met locaties in Heerlen, Maastricht, Roermond en Horst biedt het CITAVERDE College middelbaar beroepsonderwijs aan in heel Limburg. De case van het CITAVERDE college richt zich op de locatie in Roermond. Deze bevindt zich in een regio met een krimpende populatie. Geleidelijk neemt de bevolking hier met 2% per jaar af. Dit vraagt om een flexibilisering van de leeromgeving maar ook de voortdurende verandering van het onderwijs draagt hieraan bij. Hoe kan het CITAVERDE College flexibel reageren op de veranderingen van leerlingenaantallen en werkgelegenheid? Hoe kan het onderwijsgebouw in Roermond een pulserend centrum van een regio blijven, wanneer economische en maatschappelijke context veranderen?

Het huidige onderwijsgebouw van het CITAVERDE College in Roermond is te ruim. Het pand kent een lage benuttings- en bezettingsgraad. Dit komt enerzijds omdat het pand een vrij ruime stramienmaat kent (van 7.20 meter). Het gebouw heeft onvoldoende passende ruimten in relatie tot gewenste groepsgrootten, ook omdat veranderingen in het onderwijs juist vragen om maatwerk en om kleinere groepen. Daarnaast kent het gebouw een relatief laag deelnemersaantal. Een gedeelte van de 1e verdieping van het hoofdgebouw is inmiddels buiten gebruik gesteld, en de verwachting is dat het aantal leerlingen in de toekomst verder zal dalen.

Welke mogelijkheden zijn er om het bestaande onderwijsgebouw in Roermond flexibeler te maken en de bezetting en benutting te verhogen? Waar liggen bijvoorbeeld kansen voor (lokale/regionale) samenwerking? Welke kansen biedt de vernieuwing van het onderwijs aan de flexibiliteit van het vastgoed? En hoe speelt de onderwijsvernieuwing in de uitstraling/identiteit en werking van het gebouw op deze specifieke plek? Tot slot, welke materialisering past hierbij, rekening houdend met de recyclebaarheid van een pand en C2C gedachte?

Het CITAVERDE College nodigt (interieur)architecten, stedenbouwkundigen, (social) designers en (digitale) makers uit om samen met docenten en studenten van het CITAVERDE College in Roermond ontwerpvoorstellen en prototypes te ontwikkelen voor een flexibel huisvestingsontwerp en een voorstel in te dienen voor een integraal ontwerpend onderzoek naar de flexibiliteit van dit onderwijsgebouw. De vaste stramienmaat, generieke uitstraling en ook de goed bereikbare locatie van het gebouw, maken de case van het CITAVERDE College exemplarisch ook voor andere onderwijsgebouwen in Nederland.