De nieuwe ruimte

Deze kennispagina biedt een overzicht van de open oproepen en activiteiten die het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie lanceert en organiseert in het kader van Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021 (VRO) en het Actieprogramma Ruimtelijke Ontwerp 2021–2024 (ARO), die zich beide richten op ontwerpend onderzoek. Daarnaast zullen op deze pagina (tussentijdse) inzichten en resultaten worden gedeeld van zowel VRO als ARO.

Aanmelden nieuwsbrief
Op de hoogte blijven? Meld u hier aan voor de speciale nieuwsbrief 'De nieuwe ruimte' over ruimtelijk ontwerp, die het fonds enkele keren per jaar verstuurd.

contact

Mail het projectteam Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp via: voucherregeling@stimuleringsfonds.nl

Mail het projectteam Actieprogramma Ruimtelijk Ontwerp via: actieprogramma@stimuleringsfonds.nl

of bel: +31 (0) 10 310 79 37

<
De nieuwe ruimte

Bekijk lezing: Klimaat en energie als ontwerpopgave

19 oktober 2021

Lezing: Klimaat en energie als ontwerpopgave
Ruimte voor klimaat en energie #1
8 oktober 2021

Energietransitie en klimaat zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De klimaatverandering is vooral terug te voeren op uitstoot van broeikasgassen zoals CO2, die vrijkomen bij de verbranding van fossiele brandstoffen ten behoeve van onder andere vervoer, stroomproductie en verwarming, industriële processen etc. Het gaat er dus om energie zo te produceren, dat er geen CO2 uitstoot aan verbonden is. Maar gezien deze ingreep aan de bron, mitigatie genoemd, niet snel genoeg gaat, is ook adaptatie – dus aanpassen en meebewegen met het veranderende klimaat – een vereiste. In dit lezingentweeluik komen beide kanten van de medaille aan bod, en wordt besproken hoe ontwerp kan helpen processen te versnellen.

Spreker 1: Lot Locher
Lot Locher is Programmamanager Klimaatadaptatie voor de Metropoolregio Amsterdam, en werkt daarnaast als adviseur en verbinder voor onder andere Waternet, Amsterdam Rainproof en Samen Klimaatbestendig. Vanuit haar rol als voorvechter voor meer kennis in de omgang met de urgente klimaatopgave was zij als opdrachtgever betrokken bij het ontwerpend onderzoek 'Resilience by design', dat in 2020 heeft geleid tot betere inzichten in hoe de MRA klimaatbestendig zou kunnen worden. In haar lezing vertelt zij hoe je als opdrachtgever resultaten van een dergelijke ontwerpverkenning in de praktijk kunt brengen.

Spreker 2: Bart van Leeuwen
Bart van Leeuwen is stedenbouwkundige en werkt als regionaal ontwerper en beleidsadviseur bij de Provincie Noord-Holland. Bart is betrokken bij twee RESsen, die van Noord-Holland Noord en die van Noord-Holland Zuid (de MRA). In deze trajecten is veel ontwerpend onderzoek gedaan naar mogelijkheden de energietransitie te koppelen aan andere urgente vraagstukken, en op die manier werk met werk te maken. In zijn lezing bespreekt hij voorbeelden die zijn uitgewerkt voor de A7, en vertelt hij hoe deze gerealiseerd zouden kunnen worden.

Over de lezingen
Deze lezing wordt aangeboden in het kader van de Open Oproep Ruimte voor klimaat en energie, onderdeel van de Voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp 2021. De voucherregeling biedt naast de subsidieregeling ook een flankerend activiteitenprogramma, waar deze lezingen toe behoren. Hiermee bieden we inhoudelijke verdieping op de verschillende relevante thema's binnen Ruimte voor klimaat en energie, en stimuleren we kennisuitwisseling, een belangrijke pijler van de regeling.